Symbolisch schikken

DSC02347.jpg webgroot2

*** 

Zomer Romance

Van zon en licht doorweven is de dag
het meer, de bloemen
het glinsterende spinnenrag
de blauwe lucht.
Ik zie de vlinders zweven
En hoor alleen de wind die zucht.
Ach, milde ironie
lieflijke levensstroom,
de verloren droom
verdampt in het heldere licht.
In de spiegeling van het meer
zie ik je beeltenis schijnen,
Totdat het licht vervaagd en doet
je beeld verdwijnen.
Maar in de late zonnegloed
vliegt daar de kleine vlinder
onder de blauwe hemelboog
haar vrijheid tegemoet.
Vlieg vlinder, dans en zweef
naar je eigen wereld – leef!
De bloemen, zij wuiven.
Langs haar tere stelen
druppelt de dauw en worden
tranen zilveren juwelen.

Aukeline Heijkoop


****

 

 

Een viering smaakvol opluisteren kan veel meer zijn dan een bloemetje neerzetten. Onze cultuur kent zeer veel symboliek, die extra betekenis kan geven aan de aankleding van religieuze evenementen. Symbolen roepen vaak emotie op omdat ze duidelijk de essentie van het thema van een viering verbeeldden en zo de diepere betekenis overbrengen aan de aanwezigen.

 

Met symbolisch schikken is het belangrijk een goede keuze te maken uit de grote variatie aan vormen, materialen, kleuren, bloem en groen, enz.,  alles passend bij het uit te beelden thema, om de zeggingskracht te vergroten. Vaak is het goed de ‘kunst van het weglaten’ toe te passen om alleen dát tot uitdrukking te brengen wat de kern van het thema is.

***

DSC02327.jpg webkleinOp hoogtijdagen kan uitbundig met bloemen/planten van het seizoen worden geschikt maar in de regel wordt soberheid in acht genomen en zoveel mogelijk met materiaal uit de natuur, volgens het seizoen gewerkt.

In de kolom “Bloem en groen” zijn veel bloemen, planten en ander groen materiaal opgenomen met een symboliek die verwijst naar een bijbels thema. Bijvoorbeeld het tiengebodenplantje.     

 

 

 

                                ************

Bij het seizoen

-Schepping vieren; De Europese kerken roepen gezamenlijk op om van 1 september tot de 2e zondag in oktober onze gelovige betrokkenheid op God en de schepping zichtbaar te maken in woord en daad. Lees meer

-Ieder jaar start het kerkelijk seizoen met de startzondag. Qua datum is dat wisselend, soms valt het nog net in de zomer, soms in de herfst. Lees meer

 

Nieuw op de site!

Na-zomerschikking DSC04153kopie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na-zomerschikking huwelijk

 

 

**

 

**

bloemen_in_beeld

Klik hier voor informatie over het nieuwe boek van Tini Brugge

Bloemsierkunst in 40 levensthema’s

 

 

 

 ************

Klik voor expressiemiddelen op:

 

 

Opbouwschikkingen

Pasen 2009   Gen 9: 8-17

2e zondag  Marcus 1: 12-15

 

 

 

 

 

 

5e zondag  Joh 6:4 -16

 

In de Advent en Veertigdagentijd worden voorbeelden gegeven die samen een reeks vormen. Daarbij wordt uitgegaan van een basiscompositie om de opbouw en samenhang in deze tijden van voorbereiding te benadrukken. Andere thema’s zijn uitgewerkt in enkelvoudige schikkingen of in boeketten.

 

 

 

 

 

Oog voor de schepping

996600_424446164328758_1845379639_n.jpg gespiegeld

 

Omdat we elkaar suggesties willen geven om op een milieubewuste wijze het symbolische/ liturgisch bloemwerk in de kerk te verzorgen, concentreren we ons op die voorbeelden waarin materialen uit de (kerk) tuin afkomstig zijn of waarin met de bloemen van het seizoen gewerkt is.

Het spreekt vanzelf dat beschermde bloemen en planten alleen dan gebruikt mogen worden als ze uit eigen tuin geplukt kunnen worden.!

 

 

Alle foto’s op de site laten slechts voorbeelden zien hoe een onderwerp uitgewerkt kan worden. De eigen inspiratie, creativiteit en mogelijkheden zijn altijd de basis van waaruit gewerkt wordt. Er is echter ook de mogelijkheid om vragen te stellen in het reactievenster van deze website.

 

 

Uw kunt hier reageren:

Uw reactie: