Anker

Houvast en veiligheid

  • Hebreeën 6: 19  ‘De hoop is het veilige en vaste anker voor onze ziel’.
  • Vaak wordt het anker gezien als symbool van hoop. In tegenstelling hierop gaat het verhaal dat Clemens, bisschop van Rome, door keizer Trajanus aan een anker werd gebonden en in zee werd geworpen…..

 

Anker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.