Franciscus van Assisi


3 of 4 oktober

Geboren (1181) in een rijke familie leeft Franciscus een luxe leven.  De jongeman besluit om ridder te worden. Op een gegeven moment komt hij in een gevangenis terecht waar hij steeds vaker nadenkt over zijn leven en God.Een ontmoeting met een melaatse geeft zijn leven een heel andere wending. Hij ontdoet zich van al zijn bezittingen  en besluit  zich in  te zetten voor de armen en zieken  in de samenleving. Terwijl hij rondtrekt om te preken over liefde en vrede en te werken houdt hij er een uiterst sobere levenswijze op na.Zijn veranderde houding krijgt al snel navolging en Franciscus sticht  uiteindelijk een door de Roomse Kerk goedgekeurde broederschap, de kloosterorde van Franciscanen of Minderbroeders. Als hij aan het einde van zijn leven zeer ernstig ziek is schrijft Franciscus het Zonnelied waarin hij zijn liefde uit jegens de natuur en zijn Schepper. Op 3 oktober 1226 sterft hij.

 

beeld St Franciscus in straat Rabat

 

 

Een legende vertelt dat Franciscus zelfs kon spreken met de dieren en dat ze naar hem luisterden.
En er wordt gezegd dat hij de levende have in de kerststal  heeft geïntroduceerd.
Hij is de beschermheilige van dieren,  de gedenkdag van St. Franciscus is ook Dierendag.

De symboliek van de kleur bruin, armoede, soberheid, aarde, is te herleiden naar de bruine habijt die Franciscus droeg.

 
 
 
 

 ********************

 
 
 
Het Zonnelied van de H. Franciscus van Assisi 
of Lofzang op de schepselen, ca 1225 
 
Allerhoogste, almachtige, goede Heer,van U zijn de lof, de roem, de eer en alle zegen.
U alleen, Allerhoogste, komen zij toe en geen mens is waardig uw naam te noemen.
 
Wees geprezen, mijn Heer met al Uw DSC05326webkleinschepselen, vooral door mijnheer broeder zon, die de dag is en door wie Gij ons verlicht.  
En hij is mooi en straalt met grote pracht; van U, Allerhoogste, draagt hij het teken.
 
Wees geprezen, mijn Heer, door zuster maan en de sterren.Aan de hemel hebt Gij ze gevormd, helder en kostbaar en mooi.
 
Wees geprezen, mijn Heer, door broeder winden door de lucht, bewolkt of helder, en ieder jaargetijde,door wie Gij het leven van uw schepselen onderhoudt.Wees geprezen, mijn Heer, door zuster water, die heel nuttig is en nederig, kostbaar en kuis.Wees geprezen, mijn Heer, door broeder vuur, door wie Gij voor ons de nacht verlicht; en hij is mooi en vrolijk, stoer en sterk.Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster, moeder aarde, die ons voedt en leidt, en allerlei vruchten voortbrengt, bonte bloemen en planten.Wees geprezen, mijn Heer, door wie omwille van uw liefde vergiffenis schenken, en ziekte en verdrukking dragen.Gelukkig wie dat dragen in vrede, want door U, Allerhoogste, worden zij gekroond.Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster de lichamelijke dood, die geen levend mens kan ontvluchten.Wee hen die in doodzonde sterven; gelukkig wie zij in uw allerheiligste wil vindt, want de tweede dood zal hun geen kwaad doen.

Prijs en zegen mijn Heer en dank en dien Hem in grote nederigheid.

********************

 

Tips voor schikkingen

 

 

DSC01600kopie

 

– Maak een biedermeier van zonnebloemen of maak een halve groene aardbol op een ronde schaal omgeven door een rand van zonnebloemen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Maak een Tau-kruis.  Franciscus gebruikte het T-teken en het is nu een ‘herkenningskruis’ voor allen die zich verbonden voelen met Franciscus en Clara van Assisi. Versier het T-kruis met symbolen van de vier elementen aarde, lucht, vuur en water, zie foto’s.

 

taukruis aardekopietaukruis luchtkopie

 

 

 

 

 

 

taukruis vuurkopietaukruis waterkopie

 

 

 

 

 

 

Linksboven-aarde, rechtsboven-lucht, linksonder-vuur en rechtsonder-water.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.