Het jaar rond in de Abdij van Egmond

 

Peter van Asselt volgt momenteel de opleiding Top Bloemstylist aan het Clusius College in Alkmaar.
Voor de Abdijkerk Egmond-Binnen verzorgt hij al enige tijd de bloemen. Hier probeert hij zoveel mogelijk materialen uit de abdijtuin te gebruiken.
Zijn visie: De natuur, zichtbaar in iedere creatie, ons door God gegeven, beweegt, inspireert en maakt ons nederig.

Abdijtuin
Rond de abdij is er veel groen waar van alles te vinden is, een levende aarde.  Er is een boomgaard, voedselbos, kruidentuin, park en natuurlijk de vlindertuin van onze broeder Frans. Sinds de heroprichting van de abdij in 1930 hebben de broeders gezorgd dat er rond de abdij een oase van groen te vinden is. Ook in deze 21ste eeuw blijven de monniken en vele vrijwilligers vorm geven aan de traditie om bij te dragen aan een levende aarde.

De Benedictijnenabdij en de tuinen zijn te bezoeken, informatie over de St. Adelbertabdij  met al zijn bijzonderheden, is te vinden op Abdij van Egmond

 

Inspiratie bij de liturgische kalender in de Abdij

 

Advent en Kerst

Traditionele Adventskrans
Van donker naar Licht

 

 

 

Epifanie en Winter

 

 

 

Veertigdagentijd

 

 

Goede Week en Pasen

Palmpasen
Hosanna de Zoon van David
Witte donderdag
Pasen

 

 

Paastijd en Hemelvaart

Hij gaat ons voor

 

 

Pinksteren

Nieuw elan

 

 

Zomer

Hoogfeest van Maria

 

 

 

Herfst

 

 

 

 

Gedachtenis

Bescherming en ontferming
Christus Koning

 

 

 

 

 

 

 

 

.