In het begin

De scheppingsperiode bevat 7 zondagen, evenveel dagen als het scheppingsverhaal telt.

 

 

 

 

Symboliek

Maak een compositie op een, met wit zand bestrooid vlak. Maak voor de verbeelding van het hemelgewelf met buigzame takken zoals van wilg of buigzame latten, bogen die bovenaan bij elkaar komen. Bekleed deze met lichtblauw tule.

Verwerk het blad van een vingerplant – als scheppende hand van God – en wat groen langs de randen. Gebruik zowel mos en miniplantjes als bijvoorbeeld kleine cactusjes en vetplantjes.
Zo ontstaat het idee van een (paradijs)tuin.
Strooi zand op de voorgrond om de tegenstelling tussen groen en leegte te benadrukken.

Tegen deze achtergrond kunnen per zondag, eventueel ook per scheppingsdag, verschillende materialen of symbolen worden toegevoegd.

 

Schikking

Plaats onder het gewelf 2 beschermende handen en 2 mens-vormen, eventueel gemaakt van karton of gevormd van natuurlijk materiaal.

 

 

Dag 1 God scheidde licht en duisternis. Het licht noemde Hij dag, de duisternis noemde Hij nacht.
Dag 2 God schiep het hemelgewelf, het uitspansel, dat de watermassa onder het gewelf scheidde van het water erboven.
Dag 3 God liet het water samenvloeien. Het droge noemde Hij aarde, het samengestroomde water noemde Hij zee. Voorts liet God zaadvormende planten en bomen ontkiemen.
Dag 4 God schiep de lichten aan het hemelgewelf, zon, maan en sterren als markering voor seizoenen, dagen en jaren. Het grote licht (de zon) om over de dag te heersen, het kleine (de maan) om over de nacht te heersen.
Dag 5 God liet het water wemelen van levende wezens, en boven de aarde liet Hij vogels vliegen. En God zegende hen, opdat de vogels en de vissen talrijk zouden worden.
Dag 6 God schiep de landdieren: het vee, kruipende dieren en wilde dieren. Vervolgens besloot God de mens te maken, naar Zijn evenbeeld, om heerschappij te voeren over alle andere schepselen. God schiep eerst de mens (als hem) en in tweede instantie als man en vrouw (hen). Hij zegende ze met de woorden, “Wees vruchtbaar en word talrijk” en heers over de vissen, vogels en alle dieren die op aarde rondkruipen. Aan het eind van deze dag, na de schepping van de mens, staat er “God keek naar alles wat Hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was.”
Dag 7 Op de zevende dag was Gods schepping voltooid, en rustte Hij. Die dag wordt door God heilig verklaard.

Alleen de eerste 6 scheppingsdagen, behalve dag 2, worden afgesloten met de woorden “En God zag dat het goed was”. Op da

 

 

 

 

 

 

 

.