Maria-kalender

           

 

 

 

1 januari Maria, Moeder Gods
2 februari Maria Lichtmis, Opdracht van de Heer
25 maart Aankondiging van de Heer
meimaand Mariamaand
31 mei Bezoek van Maria aan Elisabeth
15 augustus Maria Tenhemelopneming
8 september Maria Geboorte
oktober Rozenkrans
8 december Maria Onbevlekte Ontvangenis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.