Maria onbevlekte ontvangenis

8 december  

Thema: ‘Ontvangen, zuiver’

“In ontvankelijkheid

is ruimte

voor nieuw leven

Onbezoedeld

als een witte bloem.

 

Maria onbevlekt ontvangen

Klik hier voor de Mariakalender 

 Schikking

 

 

DSC01535 2

 

 

 

–  Neem een schaal met een bloemsteker erop. Bindt van stro twee, als het ware geheven, ontvangende armen. Deze bekleden met groen, zoals thuja. Op een blokje oasis een ronde, witte bloemschikking maken. Deze in het midden voor/op de geheven armen plaatsen.

 

 

 

 

Door een bijzonder voorrecht van de almachtige God, is Maria gevrijwaard van de erfzonde. Hij heeft haar in Hem uitverkoren voor de grondlegging van de wereld, om vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht. Dit met het oog op Jezus Christus, verlosser van het menselijk geslacht.

 

 

IMG_3863kopie

 

 

 

 

 

Dit feest wordt gevierd in de adventstijd. Van oudsher worden bloemen dan achterwege gelaten – juist vanwege de soberheid-  en wordt er veelal alleen met groen versierd.

 

 

 

 

 

 ******************************

De Onbevlekte Ontvangenis wordt vaak gebruikt als een titel voor Maria zelf. In de Europese schilderkunst van de 17e en 18e eeuw dragen veel afbeeldingen van Maria die naam.

Er heerst een wijd verbreid misverstand over de Onbevlekte Ontvangenis. Vaak denkt men dat deze naam betrekking heeft op de maagdelijke toestand waarin Jezus werd verwekt. Maria zou geen gemeenschap hebben gehad en daarom onbevlekt zijn. Maar het ging er om dat Maria zonder zonden is anders zou zij het puur zuivere Kind niet in haar schoot hebben kunnen dragen.

 ******************************

 

 

 

 

 

.