Bronnen

Literatuur en bronnen

de bijbel open 1 - broodBijbel vertalingen

– De Nieuwe Bijbelvertaling, NBV, is een vertaling in hedendaags, natuurlijk Nederlands. Uitgebracht door het Nederlands bijbelgenootschap, NBG, en de Katholieke bijbelstichting, KBS, in samenwerking met Vlaamse partnerorganisaties. De NBV is gepubliceerd in 2004.

– De Willibrordvertaling is dé standaardvertaling van de rooms katholieke geloofsgemeenschap in het Nederlands taalgebied en wordt uitgegeven door de Katholieke Bijbelstichting, in nauwe samenwerking met de Vlaamse Bijbelstichting. In 1995 is de Willibrordverteling geheel herzien.

De bijbel citaten zijn cursief weergegeven. Er wordt uitgegaan van de Nieuwe Bijbelvertaling, 2004. Een vertaling die tot stand kwam in samenwerking met vertegenwoordigers uit de joodse-, protestante- en katholieke traditie. Voor suggesties die gekoppeld zijn aan thema’s voor de katholieke kerken, Weekendliturgie- Gooi en Sticht en de Werkgroep voor Liturgie Heeswijk, wordt de Willibrord-vertaling, 1995, gebruikt omdat deze vertaling in de R.K.- liturgie benut wordt.

 

Boeken m.b.t. symbolisch schikken 

 • ‘Bloemen in beeld’ ; Symbolisch bloemschikken rond 40 thema’s. Lannoo/Kok, 2013 : Tini Brugge, Hanneke Maassen, Isabel Rottiers
 • ‘Bloemen geven zin’; Symbolische bloemsierkunst voor liturgie en bezinning,  Lannoo/Kok, 2002 : Tini Brugge, Hanneke Maassen,Isabel Rottiers
 • ‘Symbolische bloemsierkunst, bloemschikken in kerk en woning’, Kosmos-Z&K, Utrecht/Antwerpen, 1992/1996 :  Tini Brugge en Aad van Uffelen
 • ‘Bloemen geschikt tot gebed’; Een jaar lang liturgisch bloemschikken, Halewijn/Kok, 2002  : Monique Hermans, Manu Verhulst en Luc van Hilst
 • ‘Buitengewoon geschikt’; 1445 dankbare tuinplanten voor de bloemsierkunst  : Jacqueline de Moor, Meidoornstraat 12, 2260 Westerlo, België, 1999
 • ‘Natuurlijk bloemschikken’; Nieuwe technieken en vormgeving’, Terra/Lannoo, 2002. : Aad van Uffelen

NB: Enkele boven genoemde boeken zijn niet meer in de verkoop, maar vaak nog 2e hands te koop. Ook zijn in veel bibliotheken de boeken voorradig.

 

 

Diverse brochures door Tini Brugge e.a. :

Brochures zijn uitgegeven door Stichting Docete-Houten, www.docete.nl 

 

de bijbel open 3 - geloof biedt houvast

 

 

Tijdschriften/projecten voor gebruik in eredienst/liturgie

 • De Eerste Dag; handreiking bij de jaarorde. Boekencentrum, Postbus 29, 2700 AA Zoetermeer eerstedag@boekencentrum.nl De Eerste Dag wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken in Nederland.
 • Bonnefooi, Narratio, Postbus 1006 4200 CA Gorinchem info@kinderdienst.nl. Een blad voor iedereen die werkt met kinderen in de eredienst en kinderdienst. Het gaat uit van het oecumenisch leesrooster van de Raad van Kerken (De Eerste Dag) en houd rekening met het R.K. Lectionarium. Het geeft o.a. suggesties voor een ‘viertafel’.
 • Kind op Zondag, uitgave van de Nederlandse Zondagsschool Vereniging; Maakt kinderprojecten en richt zich daarbij voornamelijk op de protestante kerken. www.kindopzondag.nl
 • Weekendliturgie, Gooi en Sticht, Postbus 5018, 8260, Kampen. Rond de kerst- en paaskring worden in dit tijdschrift suggesties gegeven voor bloemwerk rond thema’s die ook terugkomen in de wekelijkse liturgieboekjes voor R.K.-kerken die door Gooi en Sticht worden uitgegeven. In deze uitgave wordt het bloemwerk verbonden met een kleine ritueel en een korte tekst die uitgesproken wordt bij het aansteken van de adventskaars.
 • Werkgroep voor Liturgie, Heeswijk- Postbus 60, 5473 ZH Heeswijk info@wlh.nl. De motto’s en thema’s van de wekelijkse liturgieboekjes van uitgeverij de Abdij van Berne, ‘Vers voor de zondag’ en de ‘Vierende kerk’.

de bijbel open 4 geboden

Handreikingen/brochures

 • Brochure Symbolisch bloemschikken voor de zondagen in de 40 dagentijd en Pasen óf  Laatste zondag kerkelijk jaar en Advent en Kerst. Uitgegeven door Protestantse Kerk in Nederland, Postbus 8504, 3503 RM Utrecht.
 • Handreiking symbolische schikkingen ten dienste van de liturgie. Uitgegeven door het Dienstencentrum van de Franciscaanse Beweging/werkgroep Bloemen in de liturgie, is alleen digitaal beschikbaar. Surf daarvoor naar www.franciscaansebeweging.nl , kies in het menu ‘publicaties’ en vervolgens ‘liturgisch bloemschikken’.
  Info: Tel. 073 613 1340 Lia van Berkel;

NB: In beide handreikingen, worden ook suggesties gegeven met minder milieuvriendelijke materialen en bloemen die niet in de seizoenen passen, ook al probeert men sober te zijn.

 

Websites/links

rvk_logo

 

Raad van Kerken in Nederland
www.raadvankerken.nl

 

 

Kind op zondag – www.kindopzondag.nl

Bonnefooi – www.kinderdienst.nl

Vertel het maar – www.vertelhetmaar.nl

 

 Bezoek ook de websites:

www.kerktuinen.nl;

www.sameneerlijketen.nl ;

www.kerkenmilieu.nl;

www.scheppingvieren.nl

 

Voor inspiratie en voorbeelden zijn ook andere websites  interessant. Klik daarvoor hier of op  ‘Linkjes’ in bovenstaande balk.

 

 

Naslagwerken en inspiratie bronnen:

 • Christelijke symbolen van A tot Z ; Alfred C. Bronswijk
 • Symbolen in de bijbel ; Dr. C.J. den Heyer en Dr. P. Schelling
 • Bloemen geschikt tot gebed ; uitgever: Halewijn nv/ Kok, kampen
 • Geheimen uit de kloostertuin ; Tini Brugge en Isabel Rottiers fotografie
 • Aarden in geloof ; onder eindredactie van Tini Brugge , serie van vier delen: Winter, Lente, Zomer en Herfst.

 

 

DSC01978kopie webklein

 

 

 

 

 

 

.