Uit naam van de Liefde 

Symbolische schikkingen voor de veertigdagentijd en Pasen 2019
De schikkingen voor deze periode zijn gebaseerd op de Nieuw Testamentische lezingen, zoals die aangegeven zijn volgens het oecumenisch leesrooster.
De projecten van Kerk in Actie, Bonnefooi en Kind op Zondag zijn eveneens op deze lezingen gebaseerd.

De genoemde liednummers, die in deze brochure als liedsuggesties staan vermeld, verwijzen naar het Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk (2013). 

Basissymbool
Voor de schikkingen gebruiken we een basissymbool.
Dit keer hebben we gekozen voor de X.
De X is de letter van Christus, het vermenigvuldigingsteken en het romeinse cijfer tien.

In alle lezingen vind je Gods Liefde. Soms moet je er wel even naar zoeken, net zoals in de wereld van vandaag.
Uit naam van de Liefde, luister naar de stem van je hart en toon je kracht!

 

  

  

 

Uit naam van de Liefde  

‘Samen delen wij het geloof dat ons gegeven is
Wij bidden U om kracht voor behoud
Zeggen U dank voor waar U ons brengt
Tonen U dat we voor U willen gaan
Schenken elkaar de Liefde
Die nodig is om te blijven delen
Van wat ons gegeven is
Amen’

– Janine Knol –

 

 

 

Brochure bestellen:
Er is een boekje met de teksten bij de foto’s van de schikkingen.
Het wordt u graag per email toegestuurd:

  • Een mailtje naar: minibeursgieten@outlook.com
    En we vragen u €2,50 te storten als tegemoetkoming voor de gemaakte onkosten.
    Bankrek NL 81 RABO 0373719809 tnv CvK Prot. Gemeente Gieten o.v.v. Symbolische Schikkingen.

 

 

 

 

.