Startzondag

 

 

Na de vakantieperiode begint een nieuw seizoen in de kerk. De kerkelijke activiteiten worden opgepakt. Te denken is aan clubwerk, catechesaties en bijbelkringen enz. Maar ook de kerkenraad, diaconie, kerkrentmeeesters zijn onmisbaar om de kerk als geheel te besturen. En ook gemeenteleden dragen hun steentje bij. Dit kan alleen als de kwaliteiten van vele mensen ingezet kunnen worden. Het sleutelwoord is  ‘diversiteit’ en dat kan vorm gegeven worden op velerlei manieren.  De foto hierboven geeft inspiratie, zo veel bloemen, zo veel mensen…..!

Symboliek

  • noten (het koor, organist)
  • kaarsen en zonnebloemen (liturgiegroep)
  • product van Max Havelaar (diakonie, ZWO/ Derde Wereld)
  • kleine bloemetjes (kindernevendienst)
  • lampenpoetsersgras (kosters, schoonmaakploeg)
  • herdersstaf (priester, predikant, voorganger)
  • diverse bloemen (parochieleden, gemeenteleden)

 

 

 

 

 Tips voor schikkingen

– Plaats in een cirkel van wilgentenen of andere takken divers materiaal met symbolische betekenis

– Stel bloemwerk samen met materiaal uit de tuinen van gemeenteleden

– Werk met zoveel mogelijk kleuren

– Maak composities voor bijvoorbeeld diaconie, kindernevendienst, enz en verbind ze met klimop en/of lint.

-Verwerk het thema van de kindernevendienst in de schikking bijvoorbeeld een regenboog.

 

 

Themaschikkingen

 

 

 

 

Geloven met hart en ziel

 

 

 

 

 

 

Welkom, de koffie staat klaar

 

 

 

 

 

 

Schuif ‘ns bij ons aan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.