Startzondag

 

M4031D-4202

 

Na de vakantieperiode begint een nieuw seizoen in de kerk. De kerkelijke activiteiten worden opgepakt. Te denken is aan clubwerk, catechesaties en bijbelkringen enz. Maar ook de kerkenraad, diaconie, kerkrentmeeesters zijn onmisbaar om de kerk als geheel te besturen. En ook gemeenteleden dragen hun steentje bij. Dit kan alleen als de kwaliteiten van vele mensen ingezet kunnen worden. Het sleutelwoord is  ‘diversiteit’ en dat kan vorm gegeven worden op velerlei manieren.  De foto hierboven geeft inspiratie, zo veel bloemen, zo veel mensen…..!

Symboliek

  • noten (het koor, organist)
  • kaarsen en zonnebloemen (liturgiegroep)
  • product van Max Havelaar (diakonie, ZWO/ Derde Wereld)
  • kleine bloemetjes (kindernevendienst)
  • lampenpoetsersgras (kosters, schoonmaakploeg)
  • herdersstaf (priester, predikant, voorganger)
  • diverse bloemen (parochieleden, gemeenteleden)

 

Stil maar, wacht maar ........

 

 Tips voor schikkingen

– Plaats in een cirkel van wilgentenen of andere takken divers materiaal met symbolische betekenis

– Stel bloemwerk samen met materiaal uit de tuinen van gemeenteleden

– Werk met zoveel mogelijk kleuren

– Maak composities voor bijvoorbeeld diaconie, kindernevendienst, enz en verbind ze met klimop en/of lint.

-Verwerk het thema van de kindernevendienst in de schikking zoals een regenboog.

 

 

Themaschikking

 

DSC02782kopie

‘Geloven met hart en ziel’

 

De uitdrukking: ‘met hart en ziel’  wordt gebruikt om een bepaalde intensiteit uit te drukken:  hart en ziel tezamen vormen een hecht geheel en daarmee een beeld van kracht!

De mens bestaat uit dezelfde componenten: hart en ziel in één lichaam. In het hart zetelt de liefde, in de ziel de geest.

Geloven in deze context betekent dan: het Licht van God centraal zetten met alles wat je hebt!

 

 

*  Symboliek

brandende kaars – de aanwezigheid van God

zaaddragende grassen – de heilige geest die het geloof zaait

thuja – levensboom

klimop – trouw

rode rozen – het hart, de liefde

witte rozen – de ziel, de geest

 

*  Een open hart gevuld met witte rozen, in het midden van de schikking.

Maak een ‘open’ hart  tussen het ‘boven’ en het ‘beneden’, het Licht van God en de wereld waarin wij leven.

Bovendien is de midden positie ook: onder het beschermende dak + boven het aardse uitgetild.

Plaats in het hart een schaal met witte rozen. De ziel, zetel van de geest, ontvangt het Licht van God en geeft leiding aan ons geloof.

Hang de rode rozen – de liefde die het hart doorstroomt – in steekbuisjes alsof ze naar beneden ‘druipen’.

Het verspreiden van licht en liefde wordt extra benadrukt door waxinelichtjes en overige roosjes, in de vorm van een ster, onder het geheel te zetten (of zelfs richting de kerkzaal).

Geloven met hart en ziel stelt ons in staat om samen ons  geloof te delen, een naaste te zijn voor anderen en licht uit te stralen naar onze omgeving:

Een rijk begin, vol vertrouwen, van een nieuw seizoen!

 

DSC02781kopie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.