‘stap voor stap’

Hanneke Maassen en de bloemencommissie van de Diaconessenkerk in Arnhem hebben ervoor gekozen om het project ‘stap voor stap’ van Kind op Zondag in de 40-dagentijd en Pasen te volgen. En zij hebben daarvoor ook een handreiking gemaakt die iedereen vrij kan overnemen.

88

20160213_095232_resized 350 breed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88

Thema: het levenspad.

 

Basis
Voor alle schikkingen in deze periode gaan we uit van een open vorm, een kubus.  De kubus symboliseert het kader waarmee we naar ons leven op aarde kijken. Die kijk op het leven wordt mede gevormd door de plaats, de tijd en de situatie waarin we verkeren (de vier windrichtingen, de vier seizoenen en de vier elementen die we op het levenspad tegenkomen). Elke week plaatsen we iets in de kubus wat past bij de gekozen lezingen.

Materiaalgebruik:
Bloemen en materialen van het seizoen.
De kubus kan gemaakt worden van latjes maar ook van snoeiafval of takken. De uitstraling in het eerste geval is strak, de uitstraling in het tweede idee is meer organisch.

 

 

1e zondag in de veertigdagentijd:
Luc. 4: 1-13 Jezus op de proef gesteld in de woestijn

Wie roept je?’
Op ons levenspad worden we voor keuzes gesteld. Wat gaan we kiezen? Hoe bepalen we de keuze, wat is slim en verstandig, wat is mooi en goed, wat is uitdagend?

1 zondag 216016 stap voor stap 500 breed

 

In de kubus plaatsen we verschillende flesjes/vaasjes die we los van elkaar – het gaat om individuele keuzes – staan. In elk vaasje een bloem of takje groen.
Materialen: paarse bloemen zoals tulp, klimop-bessen, skimmia bloemen, blauw druifje.
Ondergrond: de vaasjes worden geplaatst in geel zand, verwijzing naar de woestijn.

 

 

 

2e zondag in de veertigdagentijd
Luc.9 : 28-36 De verheerlijking op de berg

‘Groter dan jij’
Het geheel is groter dan wij zijn. Alles bevatten is lastig.  We zijn onderdeel van een groter systeem waarmee we opgenomen worden in het midden.

2 zondag 216015 Stap voor stap 500 breed

 

In het midden van de kubus hangen we een plantje bijv. viooltje, blauw druifjes, sneeuwklokje, ingepakt in mos zodat er een bol ontstaat. Onderdeel van de kosmos.
Om het plantje goed op te hangen maak je 4 gaatjes in het plastic bloempotje waar je visdraad of bloemistendraad door bevestigd voordat je het potje met mos omwikkeld.
Ondergrond: geel zand, verwijzing naar de woestijn.

 

 

 

3e zondag in de veertigdagentijd
Luc. 13: 1-9  De tuinman en de vijgenboom

‘Een nieuwe kans’
De vijgenboom heeft al 3 jaar geen vruchten geleverd… Maar moet alles altijd economisch renderen? Het verhaal gaat dat de boom extra verzorgd moet worden zodat het volgend jaar misschien wel vruchten draagt. Maar wat heeft nu eigenlijk waarde en door welke bril kijken we er naar?

3 zondag Stap voor stap 500 breed 216014

 

In de kubus plaatsen we een korenschoofgebonden boeket van afgestorven grassen. Boven de binding van de schoof steken we groene bremtakjes tussen het dode gras die het nieuwe leven symboliseert.
Ondergrond: potgrond, vruchtbare aarde.

 

 

 

 

4e zondag in de veertigdagentijd
Luc. 15: 11-32 De verloren zoon

‘Geloof in de toekomst’
Het geloof in de toekomst is er als we elkaar kunnen zien en elkaar kunnen vinden.

4 zondag Stap voor stap 500 breed 216013

Van rode kornoelje takken buigen we een hart dat we plaatsen in de kubus.  De takken van het rode hart kruisen elkaar zodat je kunt zien dat het hart rust op afhankelijkheid van elkaar. Aan de takken van het hart zijn waterbuisjes gebonden met daarin bloemen van het viooltje. Het driekleurig viooltje waarin de drie kleuren blauw-geel- en wit, staan voor het spirituele, het goddelijke en de schoonheid.
Ondergrond: potgrond, vruchtbare aarde

 

 

 

5e zondag in de veertigdagentijd
Luc 20: 9-19 De onrechtvaardige pachters

Eind of begin?

De pachters worden onrechtvaardig genoemd omdat ze de opbrengsten niet afstaan aan de eigenaar en  terreur toepassen. Het is vaak moeilijk om te bepalen wie de onrechtvaardige is, wie de rechtvaardige is. Is de eigenaar de rechtvaardige? Op het levenspad krijgen we te maken met complexe vraagstukken. Die vraagstukken los je niet op door te kijken vanuit een perspectief. Het kijken en denken vanuit de verschillende perspectieven vormen de gedachtegang. Met een mooi woord noemen  we dat reflectie.

5 zondag Stap voor stap 500 breed 216012

In de kubus plaatsen we een vlecht die vanuit de linker benedenhoek aan de voorkant zich lijkt te bewegen naar de rechter bovenhoek aan de achterkant.
De vlecht wordt gemaakt van het dorre gras, frisgroene bremtakken en voile doek gecombineerd met bloeiende bloesemtakken, lichtroze zoals kersenbloesem, appelbloesem
Ondergrond: spiegel. Aan de achterkant iets omhoog laten lopen voor een meer spiegelend effect.

 

 

 

6e zondag in de veertigdagentijd
Lucas 19: 29-40 

Palmpasen
Jezus wordt toegejuicht tijdens de intocht in Jeruzalem.

6 zondag Stap voor stap 500 breed 216010

In de kubus plaatsen we een versierde palmpaasstok met een broodhaantje-verwijzing naar de verloochening, slingers- toejuichen, zoete gedroogde vruchten zoals rozijntjes en abrikozen-verwijzing naar de nieuwe toekomst
Ondergrond: zand met takjes buxus=palmtakjes

 

 

 

 

Witte donderdag
Lucas 22: 1-23

Het Paasmaal
brood en wijn

witte donderdag Stap voor stap 500 breeb 216009

In de kubus plaatsen we korenschoof  van afgestorven grassen, zie ook zondag 3. Boven de binding steken we tarwearen tussen het gras. Een tros blauwe druiven leggen we naast de schoof.
Ondergrond: wit laken

 

 

 

Goede vrijdag
Lucas 23

De veroordeling en kruisiging

goede vrijdag Stap voor stap 500 breed 216008

In de kubus plaatsen we diagonaal een kruis en het hart van zondag 4 plaatsen we daarbij.
Ondergrond: geel zand met houtskool

 

 

 

Stille zaterdag

In de kubus plaatsen we geen voorwerpen
Ondergrond: geel zand met houtskool

 

 

Pasen
Joh. 20; 1-18   – dopen

‘Verder gaan’
Een nieuw perspectief ligt voor ons, uitbundig…..  , feestelijk kunnen we verder gaan.

pasen Stap voor stap 500 breed 216007

 

In de kubus plaatsen we een korenschoof van afgestorven grassen- zie ook zondag 3. Boven de binding plaatsen we waterbuisjes waarin we bloesemtakken en bloemen plaatsen. Het boeket wordt uitbundig en steekt buiten de kaders van de kubus.

Ondergrond; evt en paar eieren, eischalen. Groen gras.

 

Wanneer er op paaszondag een doopdienst wordt gehouden plaatsen we een paar attributen extra in de kubus op paasmorgen:
– de doopschelp,
– het zout der wereld- zout
– en de beloofde toekomst-honing.

 

 

 

 

 

 

 

.