De Emmaüsgangers

Lucas 24 vers 13-35:

In de lezing komt naar voren hoe de Opgestane verborgen aanwezig kan zijn.
Hij is de onvermoede derde die mee oploopt.
Bij het breken van het brood komt Hij aan het licht.

Eeuwigheidszondag, zo wordt deze zondag ook wel genoemd. We gedenken hen die ons zijn voorgegaan in het Licht van Gods eeuwigheid. De krans verbeeldt die eeuwigheid; leven, hoop en licht die doorgaan.

We zien aan de kaars in het midden hoe het licht van Gods aanwezigheid verborgen kan zijn en er toch is.

 

‘Doe over ons opgaan het licht van Uw ogen,
Wij wachten op U
Gij opent Uw hand en schenkt ons elkaar
Doe over ons opgaan het licht van Uw ogen’

– Sytze de Vries – 

 

 

 

Schikking:

In het midden staat de grote krans met daardoorheen klimop gevlochten.
Klimop staat voor leven dat doorgaat en trouw.
In de pot, of in het midden van de krans, een grote bolkaars, iets uitgehold.
Daarbinnen brandt het licht, verborgen en toch zichtbaar.
Wanneer het vuur te gevaarlijk is, kan er ook een ‘batterijlichtje’ in branden.

 

 

Arrangement: Bloemenwerkgroep Dorpskerk Gieten
Fotografie: Jaap Menses

Gieten, oktober 2018

 

 

 

 

 

 

.