Het goede leven

 

 

 

Schikking en symboliek

Centraal een brandende kaars, symbool voor God die altijd in ons midden is.

Aan weerszijden grote bladeren, symbool voor Gods beschermende handen waarin we ons veilig weten; Fatsia japonica, vingerplant.

In Zijn licht hebben wij een goed leven en mogen wij groeien en bloeien, gesymboliseerd door de rood/oranje bloemen;
Anthurium, Celosia, Strelitzia.

We mogen ons laten inspireren en in beweging brengen door Gods Geest zoals de wind grassen en pluimen in beweging kan brengen, symbool hiervoor de bermgrassen en Pampas-pluimen .

Onder op de schaal liggen kalebassen in verschillende vormen als symbool voor de vrucht van de Geest.

 

 

 

 

 

 

 

.