40-dagentijd » Kruiswoorden 1e zondag. Heer vergee het hun want zij weten niet wat zij doen.

.