40-dagentijd » Kruiswoorden 3e zondag. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn.

.