Veertigdagentijd in het A-jaar

Vastentijd

 

 

 

 

Met Aswoensdag begint de vastentijd, een tijd van bezinning. De liturgische kleur is paars.
Vroeger was de veertigdagentijd ook de tijd van voorbereiding op de doop van volwassenen die traditiegetrouw plaatsvond in de paasnacht.
Klik hier voor schikkingen bij Aswoensdag

 

Lezingen
Het A-jaar komt het meest overeen met het klassieke 1-jarige rooster. De lezingen, overwegend uit Matteüs, zijn de basis van de schikkingen. Daarbij slaat het Oecumenisch Leesrooster een brug naar profetenlezingen en psalmen. Ook de Rooms Katholieke lezingen lopen parallel aan dit rooster.

  1. Jezus zoekt zichzelf in de woestijn
  2. Jezus, zoon van God en de ontmoeting op de berg met Mozes en Elia
  3. Jezus, betekenis van het Levende Water
  4. Jezus, betekenis van het Licht
  5. Jezus, betekenis van het Leven
  6. Jezus en de intocht in Jeruzalem

 

Evangelielezingen bij het A-jaar

1e zondag  Matteüs 4: 1-11 Beproeving in de woestijn

Jezus vast in de woestijn veertig dagen en nachten en wordt op de proef gesteld. Hij komt in het voetspoor van Elia die veertig dagen door de woestijn trok en bij een bremstruik uitspreekt dat hij verlangt te sterven omdat het hem teveel wordt. En ook Mozes die veertig jaar met het volk Israël door de woestijn trok, op weg naar het beloofde land;  ‘toen stond hij op, at en dronk, en gesterkt door dat voedsel liep hij veertig dagen en nachten, tot hij de berg van God, de Horeb, bereikte.

 

2e zondag  Matteüs 17: 1-9 Bevestiging op de berg.

Op de berg zien de leerlingen Jezus in het licht van Mozes ,de wet, en Elia, de profeten en in het licht van God: “Dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik vreugde vind. Luister naar Hem.”

 

3e zondag  Johannes 4:5-42 Samaritaanse bij de put en Johannes 5:26 De bron die leven geeft.

In de woestijn schenkt God aan Mozes de kracht water uit de rots te slaan als beeld van leven dat Hij hun schenkt. Ook het water waarover Jezus spreekt bij de Samaritaanse aan de bron is een verwijzing naar leven dat verder gaat dan alleen dorst lessen: “het water dat Ik hem zal geven zal in hem opborrelen als een bron van eeuwig leven.” Want de Vader, die de bron van leven is, heeft de Zoon gemachtigd om eveneens bron van leven te zijn. Johannes 5: 26.

 

4e zondag  Johannes 9: 1-41 De blindgeborene

‘Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht van de wereld’ Johannes 9: 5. Paulus gaat in dat licht staan en schrijft: ‘Eens was u in duisternis, maar nu bent u licht door verbondenheid met de Heer. Leef als kinderen van het licht, want de vrucht van het licht kan alleen maar zijn: goedheid, gerechtigheid, waarheid.’

 

5e zondag  Johannes 11: 1-44 Opwekking van Lazarus

‘Ik schenk u mijn geest, zodat u weer leeft’ Ezechiël 37:14

De ballingschap van het joodse volk betekent niet het einde, ze worden verlost, bevrijd. God schenkt nieuw leven in het beloofde land. Die beelden van bevrijd worden “uit de banden van de dood” komen terug bij het verhaal over Lazarus. “Neem de steen weg (…) Maak hem los, beval Jezus, en laat hem gaan”

 

6e zondag  Matteüs 26: 1-66 Palmzondag

Jeruzalem is de stad van de juichende intocht van Jezus als ‘vredevorst’ maar ook de stad van zijn terechtstelling en kruisiging.

 

 

Schikkingen bij het A-jaar

Een eenvoudige opbouwschikking rond basisbeelden uit de lezingen kan op verschillende manieren worden gerealiseerd:

 

 

Bestel en bekijk
voor o.a. schikkingen bij de veertigdagentijd
de brochure van Tini Brugge en Anita westhuis

 

 

 

 

 

 

 

 ‘de Zon van ons bestaan’, 

 

 

IMG_2810 1

 

 

 

 

 Kransen in de veertigdagentijd

 

 

van woestijn tot paastuin thumbnail

 

 

 

Van Woestijn tot Paastuin

Eenvoud met potplanten

 

 

40dgntijd potjes stenen thumbnail

 

 

 

Verbeelding in glas  

een verbeelding in glas

 

 

stenen

 

 

 

Van Woestijn tot Paastuin

Sobere schikking

 

 

 

 

 

 

.