Veertigdagentijd in het B-jaar

 

DSC00665 bew_bewerkt-3

 

Evangelielezingen bij het B-jaar

Volgens het Oecumenisch leesrooster wordt er in het B-jaar overwegend aandacht gegeven aan de lezingen zoals Marcus die vertelt, de andere lezingen zijn uit Johannes.
In deze periode is het RK rooster gelijk aan het oecumenisch leesrooster, met uitzondering van de 4e zondag.

 

 

 

 

 

Aswoensdag

Mattheüs 6: 12 – 15
Vasten is stilstaan bij dat wat eeuwigheidswaarde heeft. Niet het vluchtige heeft de aandacht maar datgene wat echt belangrijk is.
Klik hier voor schikkingen bij Aswoensdag

 

1ste zondag: ‘Verzoeking van Jezus in de woestijn’

Marcus 1: 12-15
Meteen daarna dreef de Geest hem de woestijn in. Veertig dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren, en engelen zorgden voor hem.
Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.

2de zondag  ‘Gedaanteverandering van de Heer’

Marcus 9: 2-10
Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: ‘Rabbi, het is goed dat wij hier zijn; laten we drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia.

3de zondag  ‘Tempelreiniging”

Johannes 2: 13-25
‘Hij smeet het geld van de wisselaars op de grond, gooide hun tafels omver en riep tegen de duivenverkopers: ‘Weg ermee! Jullie maken een markt van het huis van mijn Vader!’
In Israël was het normaal om de 10 geboden, door God aan Mozes gegeven, streng in acht te nemen. Het handelsplein dat Jezus aantreft in het Huis van zijn Vader brengt grote woede in hem naar boven. Het volk lapt de wetten aan de laars, het is het geld, de Mammon waar alles om draait, geen spoor van eerbied is te bekennen.

4de zondag ‘Wonderbare spijziging’

Johannes 6 :1 -15
In vers 9 staat   ‘Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen – maar wat hebben we daaraan voor zo veel mensen? De leerlingen zagen zich voor een probleem gesteld maar  ‘Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hun ook vis, zo veel als ze wilden. Toen iedereen volop gegeten had zei hij tegen zijn leerlingen: ‘Verzamel nu de overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren gaat.’ Dat deden ze en ze vulden twaalf manden met wat overgebleven was van de vijf gerstebroden die men had gegeten. Toen de mensen het wonderteken dat hij gedaan had zagen, zeiden ze: ‘Hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou komen.’

RK: Johannes 3: 14 ‘Getuigenis van Johannes de doper’

‘Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’.

5de zondag  ‘Als een graankorrel sterft’

Johannes 12: 20-33
‘Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht’.

6de zondag  ‘Palmzondag’

Marcus 11: 1-11 ‘Intocht in Jeruzalem’

‘Velen spreiden hun mantels uit op de weg, anderen spreiden takken met bladeren uit, die ze in het veld afhakten. Allen die voor hem uit liepen of achter hem aan kwamen, riepen luidkeels:
‘Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer’.

 óf  Marcus 14: 1-15 ‘Jezus met kostbare olie gebalsemd’
‘Ze had een albasten flesje bij zich dat gevuld was met zeer kostbare, zuivere nardus-olie. Ze brak het flesje en goot de olie uit over zijn hoofd’.

Witte Donderdag ‘Voetwassing’

Johannes 13:1-15 ‘Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: ‘U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?’   Jezus antwoordde: ‘Wat ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen.’

Goede Vrijdag ‘Jezus gevangen genomen’
Johannes 18: 1-19  ‘Ik heb jullie al gezegd: “Ik ben het,”’ zei Jezus. ‘Als jullie mij zoeken, laat deze mensen dan gaan.’  Zo gingen de woorden in vervulling die hij gesproken had: ‘Geen van hen die u mij gegeven hebt, heb ik verloren laten gaan.’

Stille Zaterdag ‘Vrouwen bij het Graf’

Marcus 16: 1-8 ‘Maar hij zei tegen hen: ‘Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazaret die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd.’

Pasen ‘Opstanding’

Johannes 20:1-18 ‘en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten, een bij het hoofdeind en een bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen.’

 

Bestel en bekijk:

 

888

Schikking 40dgn-tijd B-jaar ‘In de spiegel van het kruis’
uit de brochure van Tini Brugge en Anita Westhuis:
‘Van kerstboom tot kruishout en levensboom’
blz. 14 – 21

 

 

 

 

 

 Schikkingen bij het B-jaar

Een opbouwschikking rond basisbeelden uit de lezingen kan op verschillende manieren worden gerealiseerd:

 

 

 

 

 

Schikking 40 dgn-tijd B-jaar ‘Levensweg’

 

 

 

 

 

Schikking 40dgn-tijd B-jaar ‘Stem van hemel en aarde’ 

 

 

40 dgn tijd B-jaar berkenstammetjes thumbnail

 

 

 

 

Schikking 40dgn-tijd B-jaar met  berkenstammetjes

 

 

Schikking 40 dgn-tijd B-jaar met de tunnel thumbnail

 

 

888
888

Schikking 40 dgn-tijd B-jaar met de tunnel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.