40-dagentijd – algemene schikkingen » 3e zondag. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn.

.