50 jaar getrouwd – Groot is Uw trouw

 

distels = de moeilijke perioden

 

‘Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader
Er is geen schaduw van omkeer bij U
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
Die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden
En uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer
Iedere morgen aan mij weer betoond
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond

Zomer en wintertijd, najaar en voorjaar
Zon maan en sterren in hemelse baan
Tonen zo duid’lijk Uw Godd’lijke wijsheid
Uw grote trouw die zal blijven bestaan

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer
Iedere morgen aan mij weer betoond
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond’

 

Lied 149
Zangbundel
Johannes de Heer 

 

11 sierkooltjes = 11 kleinkinderen

 

 

Schikking en symboliek

  • Kaars – huwelijk gestart onder het Licht van de Eeuwige
  • Wit – kleur van het (bruiloftsfeest)
  • 2 grote witte rozen – het bruidspaar
  • 6 kleine witte rozen – 3 kinderen en hun partners
  • 7 witte sierkooltjes – 7 kleinkinderen die groeien als kool
  • Distels – de moeilijkheden die zij overwonnen gedurende de jaren
  • Bessen – de successen en mooie gebeurtenissen die geweest zijn
  • Spiraal van wit gipskruid – de flow van het leven

 

 

  **********************************************

 

 

 

 

 

.