7-Sprong Ecologische opvoeding en onderwijs

 

 

‘Dat wij als wachters op de muren zijn,
geroepen om het zwijgen te verbreken,
een klein begin van opstanding, een teken.’

 

 

‘Zie nog de mens die wordt bespot,
al is hij beelddrager van God,
zijn bondgenoot. Samaritaan,
ontrechte mens, leer ons verstaan
wat liefde is naar zijn gebod.’ 

 

 

Laudato Si’
Franciscus nodigt ons uit om te leren luisteren naar de schreeuw van de aarde en de schreeuw van de arme om ons in alle eerlijkheid de confronterende vraag te stellen: is dit de wereld die we aan onze kinderen willen nalaten?
– Laudato Si’ 160

Kinderen zijn de profetische spiegel van de toekomst: het is onze verantwoordelijkheid om hen een veilige en hoopvolle omgeving te bieden waarin ze kunnen opgroeien en kansen krijgen om zich te ontplooien. Leren wij luisteren naar de profetische, toekomstgerichte schreeuw van het kind? Durven wij het aan om onszelf te verliezen en zo het paradoxaal genoeg terug te redden?
– Marcus. 8 vers 35

 

 

Schikking en symboliek

 

 

 

 

 

Kinderen van de toekomst.
Respect en eerbied voor de schepping doorgeven.
Moeder Aarde die alle kinderen,
groot of klein
een liefdevol thuis biedt:
van onschatbare waarde:
Liefde is het leven!

 

 

 

 

 

Het hart is omwikkeld met de lange ranken van een sterk geurend kruid.
Hondsdraf of Wondrank, Glechoma hederacea, zou gebruikt zijn om wonden te helen.

 

 

 

.