7-Sprong Ecospiritualiteit

 

 

‘Dat wij als wachters op de muren zijn,
geroepen om het zwijgen te verbreken,
een klein begin van opstanding, een teken.’

 

 

 

‘Nog zucht de schepping doodsbenauwd,
aan onze zorgen toevertrouwd.
Het spansel rond de aarde barst,
door mensenhanden aangetast.
Bekeer ons, God, tot haar behoud.’

 

Uit Laudato Si’:
Dialoog is niet vanzelfsprekend, zegt Laudato Si’. Het vereist vaardigheden die je moet aanleren. In de nieuwste encycliek Fratelli Tutti, gaat de paus dieper in op de wegen naar wereldwijde broederlijkheid.

Het doet ons nadenken over de ‘duivels die moeten uitgedreven worden’, de verborgen verleiders die op ons afkomen, de verwrongen ideeën die ons zijn meegegeven in de opvoeding en die we misschien opnieuw meegeven aan onze kinderen. ‘De opvoeding zal ondoelmatig zijn en haar inspanningen onvruchtbaar, als men er niet voor zorgt ook een nieuw denkmodel te verspreiden betreffende de mens, het leven, de samenleving en de relatie met de natuur. Anders zal het consumptiemodel dat door de communicatiemiddelen en de doeltreffende marktmechanismen wordt doorgegeven, zich blijven ontwikkelen’
– Laudato Si’ 215

 

 

Schikking en symboliek

 

 

 

 

 

 

 

 

Spiraal

Het symbool dat staat voor geestelijke ontwikkeling (verandering van de mind-set van de mens), spiritualiteit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.