7-Sprong Een eenvoudige levensstijl

 

 

‘Dat wij als wachters op de muren zijn,
geroepen om het zwijgen te verbreken,
een klein begin van opstanding, een teken.’

 

 

‘Nog heerst het drogbeeld van de staat:
er is een vijand die men haat,
nooit is een wapen sterk genoeg.
o God, bevrijd ons van de vloek
die eens geen leven overlaat.’ 

 

 

Laudato Si’:

Paus Franciscus pleit in Laudato Si’ , naar het voorbeeld van Franciscus van Assisi voor een herwonnen openheid voor het wonder van de schepping: een “ open houding van verbazing en verwondering voor de natuur en het milieu” zijn cruciaal als we willen leven vanuit die universele broederlijkheid die ons verbindt.
– Laudato Si’ 11

 

 

 

Schikking en symboliek

 

 

 

Tau-letter, symbool voor Franciscus van Assisi die door zijn levensstijl liet zien dat alle schepselen wonderlijk zijn, onmisbaar en gelijkwaardig zijn.
Zijn streven: een leven in eenvoud en vrede voor alles en iedereen.

 

 

 

De letter Tau is is gemaakt van eenvoudige onbehandelde latjes om de eenvoud te benadrukken.
De letter is ‘aangekleed’ met zacht plaatmos  een symbool van rust; en met Hondsdraf, Chlechoma Hederacea, een plant die de neiging heeft om met z’n lange uitlopers alles te omarmen wat het tegenkomt.

 

 

 

 

 

 

 

 

.