7-Sprong Onderlinge verbondenheid

 

‘Dat wij als wachters op de muren zijn,
geroepen om het zwijgen te verbreken,
een klein begin van opstanding, een teken.’

 

 

‘Nog houdt de kerk uw naam verdeeld:
wij maken ons van U een beeld,
gesneden uit ons eigen hout,
wij zoeken in onszelf behoud.
o God, geef dat uw Geest ons heelt.’ 

 

 

Uit Laudato Si’: ons kompas voor onderweg
Hebben we de veerkracht en de verbeeldingskracht om onze taak te volbrengen? In elk geval hebben we sinds 2015 de hulp van een inspirerend document: de encycliek Laudato Si’ van Paus Franciscus, over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis, de aarde.

 

 

Alles is met elkaar verbonden, lezen we daar. Omdat de vraagstukken, verbonden met ecologie, gerechtigheid en vrede één geheel vormen, moeten we ze samen aanpakken. Zo’n gezamenlijke aanpak, heeft een naam: ‘integrale ecologie’

 

 

 

 

 

 

 

 

Schikking en symboliek

 

 

 

Samenkomen, vooruitkijken en plannen maken, doen we dus het best door te bouwen aan een
veerkrachtige, duurzame en solidaire samenleving.

 

 

 

Dat is nodig voor de Aarde, voor onszelf, en zeker ook voor de vele mensen voor wie onze zieke wereld nu al een onherbergzame plek is geworden.

Eenheid in verscheidenheid; Eén voor de schepping!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.