7-sprong “Schreeuw van de Aarde”

 

 

‘Dat wij als wachters op de muren zijn,
geroepen om het zwijgen te verbreken,
een klein begin van opstanding, een teken’.

 

 

‘Nog heerst verhuld de slavernij
van man en macht: een maatschappij
die in haar schild het onrecht voert
van leven dat wordt ingesnoerd.
Maak, God, om Christus’ wil ons vrij’. 

 

Uit Laudato Si’:

“Na een periode van irrationeel vertrouwen in de vooruitgang en in het menselijke kunnen, komt een deel van de maatschappij tot een grotere bewustwording. Men stelt een toenemende gevoeligheid vast voor zowel het milieu als de bescherming van de natuur, en de pijnlijke en echte bezorgdheid voor wat er gebeurt met onze planeet wordt groter. Laten we, zeker onvolledig, eens doornemen welke problemen ons vandaag verontrusten en welke vragen we niet meer onder de mat mogen vegen. Het is niet de bedoeling informatie te verzamelen of onze nieuwsgierigheid te bevredigen, maar wel dat wij ons pijnlijk bewust worden van wat er in de wereld gebeurt, zodat we ons dit persoonlijk aantrekken en leren inzien wat ieder van ons eraan kan doen.”
– Laudato Si’ 19

 

 

Schikking en symboliek

 

 

 

 

 

 

Glazen ballen als tranen.

 

 

2 lege glazen ballen – het verdriet om wat verloren gaat.
1 glazen bal met daarin een groene tak en mos – is de aarde nog te redden?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.