7-Sprong ‘Schreeuw van de armen’

 

‘Dat wij als wachters op de muren zijn,
geroepen om het zwijgen te verbreken,
een klein begin van opstanding, een teken’.

 

 

 

‘Nog duurt een ongelijk gevecht:
de sterke die zijn wil oplegt
aan de verliezer – op dood spoor
gaat hij verarmd de dagen door.
God, wie verschaft de zwakke recht?’

 

 

Uit Laudato Si’:
“Het kwalitatief nieuwe, dat de totstandkoming van een persoonlijk wezen in het materiële universum kenmerkt, veronderstelt een rechtstreekse daad van God, een bijzondere roeping tot een leven en tot de relatie van een Jij met een ander jij. Steunend op de Bijbelse verhalen, beschouwen we het menselijk wezen als een subject, dat nooit tot een object kan worden gereduceerd. Het is eveneens een verkeerde denkwijze om de andere levende wezens te herleiden tot slechts objecten, onderworpen aan willekeurige menselijke overheersing. De natuur enkel zien als een winstgevend object in dienst van ons eigenbelang, heeft verstrekkende gevolgen voor de samenleving.”
– Laudato Si’ 81-82

 

 

Schikking en symboliek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-puntige ster symbool voor de mens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.