ABC jaar

In Nederland bestaan er verschillende bijbel leesroosters die aangeven wat gelezen zal worden. Het oude klassieke rooster is tot 1969 in de Katholieke kerk gebruikt en toen vervangen door een driejarig leesrooster, het zogenoemde A-B-en C-jaar. Hierin komen veel lezingen uit het klassieke rooster terug. De Anglicaanse en Lutherse kerken hebben het klassieke leesrooster, met aanpassingen, behouden. De overige kerken van de Reformatie hebben de vrijheid hun eigen lezingen te kiezen. In Nederland wordt door de protestantse kerken veelal gebruik gemaakt van het door de sectie Ere-dienst van de Raad van Kerken uitgegeven tijdschrift ‘De Eerste Dag’. In dit blad worden suggesties voor diverse roosters gegeven, inclusief het A-,B-, en C-jaar. In grote lijnen kan gezegd worden dat in het A-jaar het evangelie uit Matteus centraal staat, in het B-jaar het evangelie uit Marcus en in het C-jaar het evangelie uit Lucas.

Thema’s en bijbelteksten voor het kerkelijk jaar zijn gebaseerd op de leesroosters voor de verschillende kerken en het oecumenische leesrooster zoals dat in ‘De Eerste Dag’ gepubliceerd wordt.

.