Advent/kerst B-jaar Nieuwe Testament

Aankondigingen!

evangelielezingen uit Marcus, Petrus, Johannes en Lucas

Opvallend in deze lezingen is dat zij allemaal een aankondiging bevatten. Schrijf die aankondiging per zondag op een bord, dat dient als achtergrond voor de bijpassende compositie. Leg daarbij een bijbel, opengeslagen bij de desbetreffende tekst.

88

1ste  Advent

Marcus 13: 35-36: ‘Wees dus waakzaam, want jullie weten niet wanneer de heer des huizes komt’

Aankondigingen 2e advent Marcus 13: 35-36

 

Maak een opgaande schikking met lange takken groen, takken met knoppen of uitgebloeide stengels uit de tuin waarin het zaad verborgen is. Kleur kan eventueel aangebracht worden met takken van Callicarpa met paarse bessen en/of gedroogde hortensia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88

2de  Advent

2 Petrus 3:13: ‘Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

Aankondigingen 2e advent 2Petrus 3:13

 

Maak een halve aardbol, bevestig die tegen het achterbord of leg een hele bol ervoor. Versier de aardbol met knoppen of witte bloemen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 88

 

 

 

 

 

3de  Advent

Johannes 3: 28: ‘Ik ben de messias niet, maar ik ben voor hem uitgezonden’

Aankondigingen 3e advent Johannes 3: 28

 

 

Vul een cilindervaas met lichtgekleurd zand als in de woestijn. Plaats daarnaast een groene tak als verwijzing naar Johannes. Bevestig aan het achterbord een lap kameelhaar (camel).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

888

4de  Advent

Lucas 1:31: ‘Je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen’ 

Lucas 1:31

 

 

Maak als symbool voor de engel Gabriel die Maria de blijde boodschap komt brengen een gestalte van langwerpig blad vervlochten met uitgeplozen sisaltouw.
Of plaats een cirkel, gevormd van takken en bekleed met engelenhaar of uitgeplozen sisaltouw, die bevestigd wordt op het achterbord.

 

 

 

 

 

 

 

 

88

Kerst

Lucas 2:11  ‘U is heden de Heiland geboren’

geboortekaartje Kerst

88

Neem een zelfde achterbord als in de adventstijd. Maak het wit en plaats daarop de tekst . Versier de rand van het bord rondom met kerstgroen. Hang een ‘Ster van Bethlehem’  – de stad van David – boven de tekst op het achterbord of maak met witte bloemen of potplantjes een eenvoudige schikking ervóór.  Het idee erachter is een soort geboortekaartje.

 

 

**************************
******************************************

8

8

88

88

88

88

.