Advent/kerst B-jaar Oude Testament

Uit klei gevormd

 

Lezingen uit Jesaja/Samuël

Jesaja 64:7 :  “Toch, HEER, bent u onze vader,wij zijn de klei, door u gevormd,wij zijn het werk van uw handen

 

Kerst Oude Testament "Uit klei gevormd'

 

 

Op deze tekst, die op de eerste zondag van Advent gelezen wordt, is de basisschikking gebaseerd. Gebruik voor de schikkingen aardewerk schalen en vazen.

 

 

 

 

 

 

 

8

 

8

 

 

88

1ste  Advent – Thema: Richt ons weer op.

Jesaja 64:7:  ‘Wij zijn de klei, door u gevormd’

Kerst Oude Testament 1e advent 'Richt ons weer op '

 

 

 

Maak voor de 1e advent in een schaal, pot of vaas een schikking met groene takken, rechtop, als wachters of bundel berkentakken die uit de schaal omhoogrijzen. Kleed de basisschikking aan met groene takken zoals taxus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2de  Advent – Thema: Vrede en recht omhelzen elkaar

Jesaja 40:4  : ‘Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd, laat ruig land vlak worden en rotsige hellingen rustige dalen’

Vanuit twee aardewerk vazen komen van de ene zijde wilgentakken met witte katjes, een alternatief is wilgentakken schillen tot ze wit zijn, als beeld van vrede. Van de andere zijde komen de rode kornoeljetakken als beeld van rechtvaardigheid. De takken ontmoeten elkaar en worden met elkaar verbonden. Takken bandwilg benadrukken op een speelse wijze de omhelzing. Als alternatief kunnen vanuit twee schalen kronkeltakken komen die met elkaar verbonden worden met rechte takken waarom wit lint is gebonden.

 

88

3de  Advent – Thema: Gerechtigheid en overvloed

Jesaja 65:17-25  :  ‘Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’

Jesaja 61:11 – katholieke leesrooster: ‘Want zoals de aarde haar gewassen voortbrengt,zoals een tuin het gezaaide laat ontkiemen,zo laat God, de HEER, gerechtigheid ontkiemen

Kerst B-jaar Oude testament 3e advent Gerechtigheid en overvloed

 

 

Maak met groene takken vanuit het midden van een aardewerkschaal een waaiervorm naar alle kanten als beeld dat de blijde boodschap voor iedereen bestemd is. Leg rond de schaal diverse vruchten zoals appels, kalebassen en noten als beeld van overvloed.

88

88

88

88

88

88

 

 

888

4de Advent – Thema: Gerechtigheid en trouw

2 Samuël 7:12:  ‘Ik zal hem een bestendig koningschap schenken’’

Jesaja 45:8 -katholieke leesrooster:  ‘Hemel laat gerechtigheid neerregenen, laat haar neerstromen uit de wolken,en laat de aarde zich openen”

Als beeld van trouw is met klimop (of ander groen) rond een ring van buigzame (wilgen)takken een krans gemaakt Leg een aardewerkschaal of vaas op haar kant en laat vanuit de krans rond de hals van de vaas of vanuit het midden van de schaal, ranken klimop stromen met vruchten .

 

Kerstnacht – Thema: Hemels licht

Jesaja 9:1:  ‘Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht’

Plaats een grote kaars temidden van de schalen. Kleed de schikking aan met groene takken, witgeschilde takken, takken met wilgenkatjes en / of witte bloemen.

 

1e Kerstdag -Thema: Woord en mens

Johannes 1:14: ‘Het woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid’

Plaats bij de grote kaars de bijbel op een bedje van stro of maak met groene takken een boog en leg de bijbel onder die boog op stro.

 

 

 

 

2e Kerstdag -Thema: Gij mijn rots

Handelingen 7:59: “Terwijl Stefanus gestenigd werd, riep hij uit: ‘Heer Jezus, ontvang mijn geest’

Plaats bij de kaars een rots en vul de schalen met rode hulst bessen. Rood is de herinnering aan het martelaarschap van Stefanus. Rood is ook de kleur van de Geest.

 

****************

 

 

 

88

 

.