Advent/kerst C-jaar Nieuwe Testament – een ster rijst

 

Lezingen uit Lucas 

88

Een driehoekig frame, als basis van de schikking, van houten latten of polygonumtakken vormt de omlijsting.
Gekozen is voor een driehoek met een punt naar boven wijzend naar de hemel. Advent is een tijd van uitkijken naar en verwachten van dat wat zich uit de hemel openbaart.

88888

kerst C-jaar driehoekschikking 1e advent 'richt je dan op'

8888
1ste  Advent

Lucas 21:25-31 

vers 26: ‘de mensen worden onmachtig van angst’ ,

vers 28-29: ‘richt je dan op – kijk naar de vijgenboom en al de andere bomen’

 

Verwijs met donker materiaal aan de linker en rechterkant van de driehoek naar angst en chaos en plaats een groene tak in het midden.

 

 

Lucas 3:1-6 'laten dopen en tot inkeer komen'

 

 

 

 

 

 

2de  Advent

Lucas 3: 1-6

vers 3: ‘….laten dopen en tot inkeer moesten komen’, 

Verweef lange klimopstengels met blauwe draden of linten langs één zijde van de driehoek naar de basis als een waterstroom die van richting verandert.

 

 

 

'breng vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn'

 

3de  Advent

Lucas 3:7-18

vers 8: ‘breng vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn’

vers 9: ‘de bijl ligt al aan de wortel van de boom’

 

Bevestig aan de ene zijde van de driehoek druiven, granaatappels of andere vruchten. Plaats een dode wortel stronk in de tegenover liggende hoek en leg er eventueel een bijl bij.

 

 

'.....waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette .... '

 

 

4de  Advent

Lucas 1: 39-45:    ‘Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette”.

 

Maak twee bollen van paarse of paarsroze droogbloemen en bevestig die op de zijden van de driehoek. Of zet aan beide zijden van de driehoek een grote bloembol als teken bol van verwachting .Laat daaromheen stengels klimop lopen die met elkaar verbonden zijn als bij een ontmoeting.

 

 

Kerst C-jaar driehoekschikking kerst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerst

Bevestig een ster op de punt van de driehoek. Maak binnen de driehoek een schikking met witte lelies óf leg op een basis van stro een witbloeiende Amaryllis.

 

 

 

8888

 

 

 

..

.