Advent/kerst C-jaar Oude Testament

88

Lezingen uit Psalmen

88

Kerst C-jaar Psalmen 1e advent

88

88

De basis van de schikking is een aardbol gemaakt van een halve hanging basket. Plaats de adventskaarsen in een cirkel of op een rij op een aparte tafel. In dit voorbeeld is ervoor gekozen om met één kaars te werken. Zorg ervoor dat de kaars goed geklemd is in een maas van de basket met bijv coniferengroen.

88

Psalm 98 wordt van oudsher met Kerst gezongen of gelezen: ‘De HEER heeft zijn gerechtigheid onthuld. (…) Juich heel de aarde’.

88

88

88

1ste Advent – Thema:  gerechtigheid

Kerst C-jaar Psalmen 1e advent psalm 50: 1-6

88

 

Psalm 50: 1-6  ‘De God der goden, de HEER, gaat spreken en roept de aarde bijeen (…). Uit Sion verschijnt God in een stralend licht. (…) De hemel verkondigt Gods gerechtigheid’.

 

Laat vanuit de voet van de kaars vier banen met rode takken lopen naar de vier windstreken als verwijzing naar gerechtigheid.

 

2de  Advent – Thema: omkeer

Kerst C-jaar 2e advent psalm 126 thema : omkeer

88

 

88

 

Psalm 126. ‘Keer ook nu ons lot HEER, zoals u water doet weerkeren in de woestijn’.

 

Strooi rond de halve bol zand eventueel op wat plastic. Leg rond de basis van de halve bol een blauwe dunne doek als beeld van water. Steek vanuit twee zijden ‘uit’ het water bundels takken die eerst wijken en dan terugbuigen naar het licht van de adventskaars.

8

3de  Advent – Thema: vruchten geven

Kerst C-jaar Psalmen 3e advent psalm 85

88

 

 

Psalm 85:  ‘Uit de aarde bloeit de waarheid op, het recht ziet uit de hemel toe. De HEER geeft al het goede: ons land zal vruchten geven’.

 

Op de derde Advent breekt het Licht van Kerst door en verandert de liturgische kleur paars in roze. Steek rond de voet van de kaars roze droogbloemen of de bloemen van bijvoorbeeld roze cyclamen. Leg aan de voet van de halve bol rondom vruchten zoals malisappels, walnoten of granaatappels.

88

4de  Advent- Thema: ontwaken

DSC_0704.webklein

 

 

 

 

 

88

Psalm 80:  ‘Laat uw kracht ontwaken, kom en red ons’.

 

Schik rond de voet van de halve bol ontluikende bloembollen zoals hyacinten of amaryllis.

 

88

Kerst 

Kerst C-jaar Psalmen psalm 98

88

88

88

88888

88

88

88

Psalm 98:

‘Laat bruisen de zee en alles wat daar leeft

Laat juichen de wereld met haar bewoners.

Laten de rivieren in de handen klappen

En samen met de bergen juichen’.

88

88

88

8888

Maak een grote halve bol met kerstgroen. Laat vanuit het midden met lichtblauwe linten vier rivieren lopen. Leg rond de bol stenen en maak tussen de stenen een schikking met bloeiende witte bolbloemen. Plaats in het centrum van de bol een grote kaars of witte amaryllis.

 888

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.