Als zonlicht om de bloemen

Wezenzondag
De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren.
De leerlingen zijn bijeen, hoorden hun Heer spreken over de Geest die zal komen.
88
Als hun Meester ineens niet meer zichtbaar is, overkomt hen een gevoel van verlatenheid.
Zij voelen zich als wezen zo kwetsbaar. Niemand die voor hen opkomt wanneer ze belaagd worden?
Maar………!
88
Johannes 17 vers 11
‘Ik blijf niet langer in de wereld, zij echter blijven in de wereld, terwijl Ik naar U toe kom. Heilige Vader, bewaar in uw Naam hen die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij één mogen zijn zoals Wij.’
– Konferentie Nederlandse Religieuzen 24 mei 2020
88
88
88
888
888
88
88
88
‘Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.’
88
Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk
Lied 663
88
88
88
88

.