Anker

Houvast en veiligheid

 • Hebreeën 6: 19  ‘De hoop is het veilige en vaste anker voor onze ziel’.
 • Vaak wordt het anker gezien als symbool van hoop. In tegenstelling hierop gaat het verhaal dat Clemens, bisschop van Rome, door keizer Trajanus aan een anker werd gebonden en in zee werd geworpen…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Een bekend attribuut in de scheepvaart dat wordt uitgegooid om het schip veilig vast te leggen in de bodem van de vaargeul of in de haven, Het staat symbool voor  veiligheid en houvast, voor hoop en vertrouwen.
 • Tot de uitrusting van bergbeklimmers hoort ook een anker waaraan een touw is bevestigt.
  Het gereedschap wordt omhoog gegooid over de rand van de rots waar het houvast vindt en de beklimmer zich omhoog kan trekken tot bij het anker. Gelovigen zien Christus Jezus als hun houvast.
 • Bovendien is in het anker de vorm van het kruis te herkennen;
  Jezus is eraan gestorven om de mensen te redden…
  Het anker van de hoop is dus dat je in Jezus de veilige grond ziet om je leven in te verankeren.
  www.heiligen.net

 

 

 

 

.