Beloofd land in zicht

Pasen als feest van bevrijding en als beginpunt van de reis naar de nieuwe wereld, die God ons beloofd heeft.
– debijbel.nl/bijbelbasics –

 

Tijdens dit project lezen we de volgende teksten uit het Oude en Nieuwe Testament:
– God bevrijdt de Israëlieten uit Egypte (Exodus 12:21-31 en 37-42)
– Blijven denken aan de bevrijding uit Egypte (Exodus 13:3-10)
– De doortocht door de Rietzee (Exodus 14:5-22)
– Bijna in het beloofde land (Deuteronomium 8:7-18)
– Blijven denken aan wat Jezus heeft gedaan (Lucas 22:7-8 en 14-20)
– Jezus het Paaslam (Lucas 23:32-49 en 1 Petrus 1:18-19)
– Gods nieuwe wereld (Lucas 23:50 – 24:8 en Hebreeën 3:1)

 

De hele 40-dagentijd staat er een lijst waar je als het ware doorheen kijkt naar het beloofde land, een land in zicht.

 

1e zondag in de 40dagentijd – God bevrijdt de Israëlieten uit Egypte (Exodus 12:21-31 en 37-42)

De de lijst staat symbool voor de deurposten en bovendorpel die door de Israëlieten bestreken moest worden met bloed van een lam of bokje, zodat de doodsengel hun huis voorbij zou gaan. Symbool voor het bloed zijn de rode anemonen. Een bundel van kruidentakken staat symbool voor de hysop of majoraan, waarmee de deurposten werden bestreken.

 

 

 

 

 

 

2e zondag in de 40dagentijd – Blijven denken aan de bevrijding uit Egypte (Exodus 13:3-10)

De bundel kruidentakken en enkele rode anemonen van 6 maart liggen op de weg naar het beloofde land. Er staan paarse anemonen, paars is naast de koninklijke kleur, in de 40dagentijd ook de kleur van bezinning en ingetogenheid. Rondom de anemonen liggen 12 stukken matses: het getal 12 staat voor de 12 stammen. De matses, het ongedesemde brood, herinnert aan de uittocht uit Egypte en wordt ieder jaar een week lang voor het Pesachfeest gegeten.

 

 

 

3e zondag in de 40dagentijd
De doortocht door de Rietzee  (Exodus 14:5-22)
Het zwarte doek voor de lijst geeft de positie aan van de Egyptenaren. In de lijst hangt een bol, als wolkkolom, waarvan de donkere kant zichtbaar is. Dat is wat de Egyptenaren zien.
Aan de andere kant van de bol is gipskruid aangebracht, wat het licht verbeeldt. Links van de lijst staat de staf die Mozes op Gods bevel heeft opgeheven, waarna er een pad ontstond met aan beide zijden een muur van water. Dat is verbeeld met het witte doek tussen 2 blauwe doeken met viooltjes.

 

 

 

4e zondag in de 40dagentijd
De kruidentakken, de matses en de staf liggen op de weg naar het beloofde land.
(Deut. 8: 7-18) In de lijst zien we een hoorn van overvloed gevuld met roze bloemen, olijftakken, wijnstokken en granen, symbool voor het beloofde land waar het de Israëlieten aan niets zal ontbreken. God heeft dat alles gegeven en Mozes zegt dat ze zijn geboden, wetten en regels niet mogen veronachtzamen. Symbool voor die regels is het 10-gebodenplantje. De roze kleur van de bloemen geeft aan dat op deze 4e lijdens- zondag het licht van Pasen al gloort.

 

 

 

5e zondag in de 40dagentijd
Schikking bij Lucas 22: 7 en 8, 14-20.
Jezus viert Pesach met zijn vrienden. Petrus en Johannes hebben alle voorbereidingen getroffen en de tafel feestelijk gedekt. Symbool hiervoor een wit tafelkleed, bloemen, een kaars, een karaf wijn en een schaal met ongedesemd brood.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6e Zondag in de 40dagentijd- Palmpasen ( Lucas 19: 29-44)
Jezus wordt als een koning Jeruzalem binnengehaald. Symbool hiervoor is de kroon met daarin een witte roos. Op de weg, die Jezus gaat, liggen buxustakken, ook wel palmtakken genoemd. Ze zijn het teken van hoop en overwinning. Onder de kroon staan plantjes met kleine bloemetjes. Die symboliseren de nederigheid en de dienstbaarheid van Jezus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasen!
De kleur is nu wit!
Het beloofde land is in zicht, het is feest! Jezus heeft de weg ernaartoe helemaal vrij gemaakt. We
kijken niet meer door de lijst, maar door het open graf naar de toekomst. Die toekomst is met de
opstanding van Jezus dichtbij gekomen.
Naast het open graf staan witte bloemen, symbool voor de twee mannen in stralende gewaden.

 

 

 

 

Arrangementen en uitleg:
Bloemschikgroep Geref.Kerk Oranjestraat, Lunteren

 

 

 

 

 

 

 

.