‘Blijf in mijn liefde…’

De Week van het Gebed voor de Christelijke Eenheid in 2021 werd voorbereid door de kloostergemeenschap van Grandchamp.  Het gekozen thema, ‘Blijf in mijn liefde en gij zult veel vrucht dragen‘, is gebaseerd op Johannes 15 vers 1-17 en geeft uitdrukking aan de roeping van de gemeenschap van Grandchamp tot gebed, verzoening en eenheid in de kerk en de menselijke familie.

 

In Christus blijven tot we vrucht dragen

“Mijn Vader is verheerlijkt door dit, dat je veel vrucht draagt” (Joh 15:8). We kunnen niet in ons eentje vrucht dragen. We kunnen geen vruchten dragen gescheiden van de wijnstok. Het is het sap, het leven van Jezus dat door ons heen stroomt, dat vruchten voortbrengt. In de liefde van Jezus blijven, een rank van de wijnstok blijven, dat is wat zijn leven door ons laat stromen.

Als we naar Jezus luisteren, stroomt zijn leven door ons heen. Jezus nodigt ons uit om Zijn woord in ons te laten blijven (Johannes 15 vers 7). Door Zijn woord dragen we vrucht. Als persoon, als gemeenschap, als de hele kerk, willen wij ons verenigen met Christus om zijn gebod te bewaren om elkaar lief te hebben zoals Hij ons heeft liefgehad (Johannes 15 vers 12).

 

 

In Christus, de bron van alle liefde, groeit de vrucht van de gemeenschap.

De communie met Christus vraagt om gemeenschap met anderen. Dorotheus van Gaza, een monnik in Palestina in de 6e eeuw, verwoordde dit als volgt:

Stel je een cirkel voor die op de grond is getekend, dat wil zeggen een lijn die in een cirkel met een kompas is getrokken, en een middelpunt. Stel je voor dat de cirkel de wereld is, het centrum is God, en de stralen zijn de verschillende wegen of manieren waarop mensen leven. Wanneer de heiligen, die God willen naderen, naar het midden van de cirkel lopen, in de mate dat ze in het binnenste van de cirkel doordringen, komen ze dichter bij elkaar; en hoe dichter ze bij elkaar komen, hoe dichter ze bij God komen. Begrijp dat hetzelfde geldt als we ons van God afkeren en ons naar buiten toe terugtrekken. Het wordt dan duidelijk dat hoe meer we ons van God afkeren, hoe meer we ons van elkaar afkeren, en hoe meer we ons van elkaar afkeren, hoe meer we ons ook van God afkeren.

 

 

 

‘Wees één, zodat de wereld mag geloven!
Blijf in zijn liefde, ga de wereld in
en draag de vruchten van deze liefde’

 

 

Zegening
Zusters van de Gemeenschap van Grandchamp

 

 

 

 

 

 Symboliek

De spaken lopen vanuit het middelpunt naar buiten toe, maar ook omgekeerd. De verschillende spaken, lees: verschillende wegen of manieren waarop mensen leven, is een rijkdom aan verscheidenheid. In het midden komen ze dichter bij elkaar, symbolisch dichter bij God/Jezus. Hij stuurt ons de wereld in om vrucht te dragen. Door in Christus te blijven en met Hem verbonden te zijn, ontvangen wij kracht en wijsheid om de wereld in te gaan en de grootheid van God zichtbaar te maken en op te treden tegen onrechtvaardigheid en onderdrukking.

 

88
88
88
88
88

88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88

 

**

 

88
88
88
88

88
88

Schikking

Een fietswiel is genomen als basis; beeld van Gods schepping.
De velg, omwikkelt met Thuja geeft aan dat de leven-gevende God, het werk van zijn hand niet los laat.

De wijnstok staat symbool voor de liefde van Jezus; drie rozen in steekbuisjes in het centrum, alles gevormd als één geheel.
In plaats van de rozen kan ook een bal gemaakt worden van sphagnum die vol-geprikt is met bessen.
De vorm van een hart gemaakt van rode Cornustakken kan ook nog een alternatief zijn.

Hier zijn de St.Jans-bessen – Hypericum gebruikt, maar in januari kunnen bijvoorbeeld bessen van Hulst of Skimmia -heel misschien nog rozenbottels of malusappeltjes-  geregen worden aan naai- of nylongaren. Bevestig deze strengen langs de spaken vanaf de ene rand van het wiel, via het midden naar de andere rand. Ofwel: naar het centrum toe én van het centrum af.
Vruchten, liefde-sappen vanuit de wijnstok, dragen de levensstroom voor eenheid.

 

 

 

 

 

.