‘Bron van Leven’

De vrouwen uit Egypte die de liturgie hebben samengesteld vonden inspiratie in Jesaja 44 vers 3:

 

‘Ik zal water uitgieten op dorstige grond,
waterstromen over het droge land.
Ik zal mijn geest uitgieten over je nazaten
en mijn zegen over je telgen.’

 

 

DSC01877kopie

 

In de overweging gaat het over de bijzondere ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw als Jezus op doorreis is vanuit het zuiden van Israël naar het noorden.

Johannes 4 vers 10 ‘Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u hém erom vragen en dan zou hij u levend water geven.’

 

Schikking

Leg op een witte ondergrond een smalle strook lichtblauwe stof om de levenschenkende rivier weer te geven.

Aan weerszijden van de rivier groen mos, verbeeldend de vruchtbare grond. Rietpluimen en rietsigaren benadrukken de weelderige begroeiing langs de rivier.

!! Rietsigaar, Typha latifolia behoort in Nederland tot de beschermde bloemen en planten, gebruik de plant daarom alléén als deze uit eigen tuinvijver geplukt kan worden.

Links en rechts van de schikking jute dat de onherbergzaamheid in de woestijn weergeeft.

DSC01878kopie

De Bron van Jacob is opgebouwd uit smalle bakstenen met in de put een vaas met berengras , als een fontein van vreugde, en een witte roos voor Jezus, de Bron van Levend Water.

 

De keuze voor een parapluieplant is ook heel toepasselijk omdat deze plant lid is van dezelfde cypergrassenfamilie als de papayrus die van nature in tropische moerasgebieden en de Nijl voorkomt. De plant wordt in Nederland als kamerplant aangeboden.

Als de put wordt opgebouwd op een basis van acht stenen dan is dat symbolisch voor een nieuw begin. Zoals ook de doop een nieuw begin is en de eerste dag van de nieuwe week. Veel doopvonten hebben acht zijden juist vanwege die symboliek.

Naast de put is een Roos van Jericho gelegd om de Samaritaanse vrouw te verbeelden. Ondergeschikt en afhankelijk van de grilligheid van het leven, ontmoet ze de Bron van Levend Water.

De roos, ook wel werveldistel genoemd is een typische woestijnplant. Ze verdraagt jarenlange droogte en is overgeleverd aan de barre woestijnwind. Maar zodra ze in aanraking komt met water, ontrolt ze zich tot een groene rozet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.