Bron waaruit het leven springt

 

2 Koningen 4 vers 1-7

Wat kan ik voor u doen?’ vroeg Elisa. ‘
Vertel me eens, wat hebt u nog in huis?’

‘Alleen een kruikje olie, heer,’ antwoordde ze,
‘verder niets.’

….
‘Toen ze allemaal vol waren en ze haar zoon vroeg
haar de volgende aan te geven, antwoordde hij:
‘Er zijn er geen meer.’
Toen hield de olie op te vloeien. 

 

 

Schikking en symboliek

Centraal het Woord van God, fundament waarop wij bouwen.

Daarop een schikking met grassen en rode rozen.
De 7 grote rode rozen staan symbool voor de gaven zevenvoud
zoals we zingen in lied 360 vers 2 en 3:

 

‘Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd
de bron waaruit het leven springt
het liefdevuur dat ons omringt

Gij schenkt uw gaven zevenvoud,
o hand die God ten zegen houdt,
o taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan’ 

 

De Heilige Geest vuurt ons aan om in beweging te komen en de van God ontvangen gaven uit te delen. Symbool hiervoor staan de uitwaaierende grassen.
Dit geheel is omsloten door een rood hart als teken van Gods alomvattende liefde.
Daarboven de Godslamp met klimopranken symbool voor Gods eeuwigdurende trouw.

 

 

 

Onder aan de schikking een kruikje met klimop verwijzend naar de lezing uit 2 Koningen 4 vers 1-7  en symbool voor de bron waaruit het leven springt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.