Brood

  • Leven: Johannes 6: 51  ‘Ik ben het levende brood, dat uit de hemel is nedegedaald. Als men van dát brood eet, zal men leven in eeuwigheid’.  Dit beeld wordt betrokken op het leven van Jezus

 

  • Voedsel: Exodus 16: 31 Tijdens de tocht naar het land Kanaän laat God brood uit de hemel regenen. Dit wordt manna genoemd.

 

  • Offer: Exodus 25: 30 In het eerste testament is brood één van de offergaven voor God. In de tempel was er een aparte plaats voor de toonbroden

 

DSC_0208 tafelschikking korenaren

 

 

 

 

.