Overzicht van Braam

De symbolische betekenis van de braam is heiligdom: omdat de stengels die op de grond komen wortels maken waaruit nieuwe ranken ontstaan, vormt zich een wirwar van bedoornde, eigenlijk: gestekelde, stengels. Daarom werden braambossen gebruikt ter bescherming van heilige plaatsen. Bij een braambos verscheen God aan Mozes, Exodus 3:4.

Uit de kunst