Overzicht van Distel

De distel staat voor zonde en lijden: Omdat gij….hebt gegeten van de boom die Ik u had verboden, zal de grond vervloekt zijn omwille van u. Zwoegend zult gij van hem eten, alle dagen van uw leven. Distels en doornen zal hij voortbrengen…’ Genesis 3:17-19

50 jaar getrouwd – Groot is Uw trouw

huwelijksjubileum