Overzicht van Driekleurig viooltje

Driekleurig viooltje; Viola tricolor: drievuldigheidsbloempje
Aan de volksnaam ‘Drievuldigheidsbloempje’ is een oude legende verbonden. Het verhaal gaat dat dit bloempje vroeger een heerlijke geur verspreidde en daarom zeer geliefd was. Ze groeit tussen het koren. Door haar geur was ze zeer geliefd. Om haar te plukken werd veel koren vertrapt. Het viooltje vroeg in naam van de Vader, Zoon en Geest haar geur te ontnemen. Zo geschiedde, maar op voorwaarde dat zij voortaan door haar kleuren aan de drie-ene God herinnert. In veel Europese landen is deze legende verspreid. In het hart van het bloempje is de vorm van een driehoek te herkennen: de abstracte vorm die in de kunst gebruikt werd om de drie-ene God uit te drukken, inclusief het oog dat in het midden van de driehoek en de drie stralen bundels. Het woord drievuldigheid of Drie-eenheid, Trinitatis, waaraan de zondag na Pinksteren is gewijd, komt in de bijbel niet voor. Wel schrijft Matteüs 28:19 ‘doop hen in de naam van de Vader, Zoon en de heilige Geest’

‘Ik Ben…!’

Maria-mandje

Vertrouwen op de Heer

‘stap voor stap’

Opbouwschikkingen

Driekleurig viooltje

Tijdelijk