Overzicht van Roos

De Roos, met name de grootbloemige die heerlijk geurt is bij uitstek een bloem die geassocieerd wordt met de moeder van Jezus: Maria. De roos wordt een beeld van de liefde, witte rozen verwijzen naar een zuivere liefde, rode naar de hartstocht. In het boek Jezus Sirach wordt verwezen naar rozentuinen in Jericho.

In de bijbel word de roos ook gebruikt als verwijzing naar jonge vrouwen. In dat opzicht staat in het Hooglied 2:1 : ‘Ik ben een roos van Saron’. Het dienstmeisje dat genoemd wordt in Handelingen 12:13 heet Rode, wat ros betekent.
Maria wordt wel beschouwd als ‘roos zonder doornen’. Rogier van der Weyden laat de doornen bij een rozenstruik die hij naast Maria schildert, weg in het zogenaamde ‘Isenheimer Altar’

Rozen komen vaak op afbeelding in relatie tot Maria voor. Op 15 augustus viert de katholiek kerk dat Maria toen zij stierf teruggekeerd is naar ‘de Vader in de hemel’.

Rode rozen met doornen staan voor martelaarschap en lijden

Jaarringen – Liefhebben

Floriade 2022 – Trinitatis

‘God onzichtbaar dichtbij….’

Dankbaar

Ga maar gerust

De weg naar Leven

Bron van Levend Water

De grootste is de liefde

25 jaar organist – Looft de Heer

50 jaar getrouwd – Groot is Uw trouw