Overzicht van Goud

Goddelijkheid, rijkdom

Goud is een edelmetaal dat door zijn glans een grote aantrekkingskracht heeft. Bovendien is het uiterst duurzaam en zeldzaam waardoor het presentatief is voor goddelijkheid of koninklijkheid.

Op afbeeldingen krijgen aan God toegewijde mensen , zoals heiligen, een goudkleurige stralenkrans of aureool rond hun hoofd.

Jaarringen – Zomer vieren

Tarwe   

Licht overwint het duister

Koninkrijk van de zoon van liefde

Bijwoners op de aarde

Herfstpalet

‘omdat jullie mij liefhebben’

Kroon voor Maria

Lofprijzing: psalm 36: 6-10

Een mens te zijn op aarde