Overzicht van Jute

Goedkoop, grof basisweefsel.

Kan symbool zijn voor:

– soberheid, armoede

– woestijn

– lijden

Symboliek bij ‘Stadia op weg naar de vrijheid’

Op weg

Jute