Overzicht van Stenen en grind

Eén grote steen, Grove steen, fijn grind. Kan symbool zijn voor: – hardheid, onwrikbaarheid, blokkade – fundament, basis, Jezus als hoeksteen – gedenkteken bij rouw ook in de vorm van kleinere stenen – rots – petrus betekent ‘rots’ – wapen bij David en Goliath – de tien geboden staan geschreven op stenen tabletten, duurzaam en overanderlijk – muur als bescherming, de stad

Kruisweg – op weg naar Pasen 

Een mens te zijn op aarde

Meditatieobject – woestijn

Snoeien

Rotsvast vertrouwen

Jozef

‘Vrees niet gij land, verheug u en wees blijde ….”

Kransen in de veertigdagentijd

Van woestijn tot paastuin – eenvoud met potplanten

Kruisvormen