Overzicht van Stenen en grind

Eén grote steen, Grove steen, fijn grind. Kan symbool zijn voor: – hardheid, onwrikbaarheid, blokkade – fundament, basis, Jezus als hoeksteen – gedenkteken bij rouw ook in de vorm van kleinere stenen – rots – petrus betekent ‘rots’ – wapen bij David en Goliath – de tien geboden staan geschreven op stenen tabletten, duurzaam en overanderlijk – muur als bescherming, de stad

van Woestijn tot Paastuin 1

‘U bent mijn rots’

Steen-grind-rots

Er is een roos ontloken