Dag van de Arbeid

Groeien, bloeien en vrucht dragen.

 

Een cyclus van bidden en danken kenmerkt de relatie van de mens met God.
God gaf de mens ooit opdracht om zorg te dragen voor de aarde.

 

Gods schepping, de aarde, geschapen om genoeg te geven mits de mens er verantwoordelijk mee omgaat en de opbrengst gelijkelijk verdeelt:
genoeg voor iedereen.

 

 

Biddag, Dag van de arbeid en Dankdag.

  • De ‘Biddag voor Gewas en Arbeid’,
    iedere jaar, tweede woensdag van maart.
  • Dag van de Arbeid, ieder jaar op 1 mei.
  • De ‘Dankdag voor Gewas en Arbeid’,
    iedere jaar, eerste woensdag van november.

 

 

Drieluik

Deze 3 dagen zijn met elkaar verbonden door een cirkel van
zaaien – (ver)zorgen –  oogsten.
Klik hier om Biddag te bekijken
Klik hier om Dankdag te bekijken

 

 

 

Schikkingen

 

 

 

 

 Droom – Jubel

 

 

 

 

 

Wijnstok – In de hof 

 

 

 

 

 

 

 

.