Dankbaar

Dankbaar ben ik:
Voor het feestelijke welkom door de gemeente.
Dankbaar dat God ons aan elkaar toevertrouwt.

 

Er is in ons leven een grondmelodie.
Heel diep verwoord in het middelpunt van psalm 23.
In het hart ervan, als het ware een lied van drie woorden:
‘Gij bij mij. Gij- bij- mij…..’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Al gaat mijn weg

door een donker dal,

ik vrees geen gevaar,

want u bent bij mij,

uw stok en uw staf,

zij geven mij moed.’

 

 

 

 

 

 

Gods liefde, eeuwig gezaaid in onze harten. Zodat wij, in droevige en
ontroerende momenten, in eenzame stilte die heilzaam kan zijn of in
actieve betrokkenheid op Gods wereld, liefdevolle grond onder onze
voeten mogen hebben.

Zó onmisbaar om te kunnen bestaan!

Een wonder, dat Gods liefde, gezaaid in Christus, het diepste over ons leven uitspreekt: God bij ons…..!

 

 

 

Geef vanuit genadige liefde en
doe wat je hart ziet om te doen.
“Beoordeel een dag niet op de
oogst die je ’s avonds hebt
binnengehaald,
maar op het zaad dat je hebt
gezaaid”.

 

 

 

 

Samen met u, met allen die op onze weg komen, die aan ons worden
toevertrouwd, hoop ik telkens weer woorden te mogen vinden die gebaseerd
zijn op de grondmelodie van Gods liefde en ontferming.

Dat we met oud en jong uit die bron leven, in een toch onzekere wereld zó
nodig. Een hoopvol zaadje:
bevestigen en koesteren dat God in ménsen liefde wil uitzaaien.

 

Klik op de afbeelding om te vergroten

 

Tekst ds. Oosterveen.
Arrangement: bloemschikgroep Geref.Kerk Lunteren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.