‘Dat wij als wachters op de muren zijn…’

 

Jesaja 62, vers 6:

“Jeruzalem, op uw muren heb ik wachtposten uitgezet;
heel de dag en heel de nacht, nooit mogen zij zwijgen”

 

 

‘Dat wij als wachters op de muren zijn,
geroepen om het zwijgen te verbreken,
een klein begin van opstanding, een teken.’

 – Refrein –
tekst: René van Loenen
muziek: Kees Schuurman

 

Lied

Dit lied verbindt op een schitterende manier enerzijds Gods oproep om van onze samenleving zijn gedroomd ‘Rijk’ te maken, en anderzijds onze analyses van die samenleving.
Dit vers maakt deel uit van een lange lofzang op Sion-Jeruzalem. De wachtposten staan hier als symbool van de profeten die enerzijds ononderbroken bij God moeten aandringen dat Hij haast zou maken met die redding, maar die anderzijds ook alert moeten zijn en hun volk dienen te waarschuwen voor dreigend gevaar buiten (én zeker ook binnen) de muren. Van Loenen betrekt dit bijbels beeld op onze hedendaagse situatie en maakt er een bede van. Wij worden nú opgeroepen de taak van de wachters, de profeten, op ons te nemen. We zijn geroepen om het zwijgen te verbreken, daar waar het welzijn van al wie en wat leeft op onze aarde, in gevaar is of al geschonden wordt. Het is een klein begin van opstanding, een goed teken als mensen waakzaam zijn.
 – Christelijke gemeenschap Gent –

Het lied is te vinden in de bundels:
Zingt Jubilate lied 769 en Zingend geloven lied 4-50

 

7-Sprong

Van 1 september tot 4 oktober vieren kerken wereldwijd de Scheppingsperiode. De Vlaamse organisatie Ecokerk geeft jaarlijks een katern uit met liturgisch materiaal voor deze periode. De Laudato Si’ werkgroep Nederland heeft het materiaal wat aangepast aan de Nederlandse situatie. Rode draad dit jaar is weer de visie van Laudato Si’ over de zorg voor ‘het gemeenschappelijk huis’. Het katern sluit aan bij het 7-jaren programma dat het Vaticaan afgelopen mei lanceerde met de uitnodiging aan alle geledingen van de Kerk om een veranderingsproces te beginnen dat zeven jaar duurt. Om duurzaam te worden in de geest van de integrale ecologie van Laudato Si’, onderscheidt men 7 grote doelstellingen.

Die periode van 7 jaar is sterk symbolisch geladen. Het verwijst naar het Bijbelse sabbatjaar, waar elke 7 jaar de aarde rust werd gegund. Het houdt de belofte in van bevrijding voor de planeet en voor al wat erop leeft.

 

 

 

Schikkingen en symboliek

De onderstaande schikkingen zijn geïnspireerd op telkens een combinatie van een couplet van het lied en een stap van het project ‘7-sprong’.
De basis van alle schikkingen is een muur, opgebouwd uit losse stenen.

Wachters op de muur
Voor de wachters op de muur zou gekozen kunnen worden voor Gladiolen;
Gladiolen hebben meerdere bloemen aan een steel tot vaak wel 12 stuks waardoor ze apostelbloemen worden genoemd.
Apostelen in de bijbel waren richtingaanwijzers, boodschappers in dienst van God zoals ook de profeten.
In Jeruzalem lopen nu nog steeds wachters op de muren van de stad die hun stem verheffen en spreken tot Jeruzalem.

Of er kan gekozen worden voor gevorkte takken om de wachters te verbeelden. De vorm van de takken lijkt op een mens die de handen omhoog heft.
Uit wanhoop over wat er gebeurd in de wereld of juist om hulp van boven te vragen?

 

 

 

Zeven coupletten, zeven stappen
Aan elke schikking is een symbool toegevoegd passend bij het thema van de schikking. Klik op de link om de thema-schikking met uitleg te bekijken.

 

 

 

 

1. “Schreeuw van de Aarde”

 

 

 

 

 

2. “Schreeuw van de Armen”

 

 

 

 

 

 

 3. Ecologische economie

 

 

 

 

 

 

4. Een eenvoudige levensstijl

 

 

 

 

 

 

5. Ecologische opvoeding en onderwijs

 

 

 

 

 

 

6. Eco-spiritualiteit

 

 

 

 

 

 

 

7.Onderlinge verbondenheid voor de zorg voor de schepping.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.