De Geest, de Trooster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“De Geest, de Trooster, die neerdaalde op de apostelen op het feest van Pinksteren, zij spraken in vele tongen.
En het geschiedde toen de Vijftig dagen voleindigd waren, dat zij allen verzameld waren, de twaalf discipelen.
De Geest, de Trooster, die uit de Hemel neerdaalde, kwam neer op ieder van hen, en zij spraken in vele tongen.
Er was een grote vrees, en er kwam een geluid uit de hemel, en vulde het gehele huis, waarin de discipelen van Christus waren.
Er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich allen verdeelden op ieder een, van de geëerde discipelen.
De Heilige Geest, vervulde de twaalf discipelen en zij spraken in vele tongen, zoals de heilige Geest opdroeg”.

88
88

– Lied uit het Urengebedenboek – de Agpeya –
van de Koptisch Orthodoxe traditie,
Vrij vertaald door Irini Syrial –

 

 

 

8

888

 

Symboliek:

De vorm is als van een wervelwind.
En is gemaakt van gedroogd gras, herinneringen uit het verleden.
Bloemblaadjes, bloesems, blaadjes omcirkelen de vorm,
en veranderen het beeld, geven het beweging.

 

Arrangement en foto: Hanneke Maassen

 

Klik op de foto’s voor vergrotingen

 

 

 

.