‘De Geest waait’

 

Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de Raad van Kerken in Nederland en het 70-jarig jubileum van de Wereldraad, zijn in 2018 een tweetal bijzondere vieringen geweest:
50-jarige Raad van Kerken
70-jarige Wereldraad

Klik op één van de linken om informatie op de website van de Raad van Kerken te vinden.

 

 

Naar aanleiding van de jubilea is er een liedbundel uitgegeven door de Raad met de titel ‘de Geest Waait’.

Het boek van 80 bladzijden bestaat uit pinksterliederen. Vertegenwoordigers van de kerken in de Raad aangevuld met enkele andere kerken hebben een pinksterlied uitgekozen uit de eigen traditie waarmee ze de wens voor de oecumene in de komende jaren onderbouwen. De voorzitters van de beraadgroepen hebben er een reflectie bij geschreven.

 

‘Als het over de Geest van God gaat, zie je mensen opleven. Je hoort het in de liederen die het pinksterfeest begeleiden. Die muziek getuigt eigenlijk altijd van enthousiasme en bevlogenheid’. Dat schrijft dr. Jan Peter Schouten, voorzitter van de beraadgroep Interreligieuze Ontmoeting in de bundel ‘De Geest waait’.

 

 

Schikkingen bij liederen uit de bundel.

 

 

 

 

‘Geest des Heren woon in mij’

 

 

 

 

 

 

 

De Geest, de Trooster

 

 

 

 

 

 

‘De Geest is mijn Levenskracht’   

 

 

 

 

 

 

‘…Op vleugels van de vrede’

 

 

 

 

 

 

‘Vrees niet gij land, verheug u en wees blijde’

 

 

 

 

 

 

‘O, Levensstroom’

 

 

 

 

 

 

‘Met wind in de haren’

 

 

 

 

 

 

‘Wij leven van de wind’

 

 

 

 

 

 

‘Ik voel de winden Gods vandaag’

 

 

 

 

 

 

‘Er komen stromen van zegen’

 

 

 

 

 

 

‘Daar ruist langs de wolken’

 

 

 

 

 

 

‘Kom en vul ons hart’

 

 

 

 

 

 

‘Maak muziek voor God de Vader’

 

 

 

 

 

 

‘Samen in de Naam van Jezus’

 

 

 

 

 

 

‘Breng ons samen’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.